Så räknas din avgift ut

Din avgift för insatser inom äldreomsorg räknas ut utifrån din inkomst. Du ska alltid ha kvar en viss summa av din inkomst. Det kallas förbehållsbelopp.

Förbehållsbeloppet är summan av det minibelopp som Socialstyrelsen anger varje år, plus din bostadskostnad.

Minibeloppet som Socialstyrelsen anger gäller över hela Sverige och ska täcka kostnader för mat, kläder, läkarvård, medicin, hushållsel, telefon, TV-avgift, hemförsäkring med mera.

Minibelopp 2021

För år 2021 är minibeloppet minst 5 373 kronor per månad för ensamstående och 4 540 kronor per månad och person för gifta/sambor.

Nettoinkomst och inkomstförfrågan

Nettoinkomst är grund för beräkning

För att vi ska kunna räkna ut din avgift behöver du skicka in en inkomstdeklaration. Vi hämtar även uppgifter från Riksförsäkringsverket om pensioner och bostadsbidrag. Tillsammans är det dina nettoinkomster.

Från din nettoinkomst drar vi förbehållsbeloppet. Då får du ett så kallat avgiftsutrymme. Det är de pengarna du har att betala avgiften för insatserna med.

Om du har en maka/make beräknas din nettoinkomst som den gemensamma nettoinkomsten, delat på två. För särbo räknar vi efter ert mest gynnsamma alternativ.

Du är skyldig att anmäla om dina inkomster förändras under året. Använd blankett inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2020

Minskad avgift

Din avgift kan minskas

Om din avgift för den hjälp du behöver är större än ditt avgiftsutrymme så minskas din avgift.

Om ditt avgiftsutrymme är under noll kronor betalar du ingen avgift förutom kostnad för mat. Avgiften för mat ingår inte i maxavgiften, men om du har matabonnemang får du ett högre förbehållsbelopp.Kommunen får alltså inte ta ut mer i avgift än att du har förbehållsbeloppet kvar.

Om du har så låg inkomst att du inte har minibeloppet kvar när hyran är betald är kommunen inte skyldig att betala ”mellanskillnaden”.

Om du inte är nöjd

Överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas skriftligt hos Förvaltningsrätten. Skrivelsen ska ha kommit in till förvaltningen eller beslutsfattaren inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du önskar en ändring.

Att överklaga, information på Förvaltningsrättens webbplats

Nettoinkomst är grund för beräkning

För att vi ska kunna räkna ut din avgift behöver du skicka in en inkomstdeklaration. Vi hämtar även uppgifter från Riksförsäkringsverket om pensioner och bostadsbidrag. Tillsammans är det dina nettoinkomster.

Från din nettoinkomst drar vi förbehållsbeloppet. Då får du ett så kallat avgiftsutrymme. Det är de pengarna du har att betala avgiften för insatserna med.

Om du har en maka/make beräknas din nettoinkomst som den gemensamma nettoinkomsten, delat på två. För särbo räknar vi efter ert mest gynnsamma alternativ.

Du är skyldig att anmäla om dina inkomster förändras under året. Använd blankett inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2020

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 22 januari 2021 av Nicklas Persson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?