Rehabilitering för dig som är äldre

Målet med rehabilitering är att hjälpa så många som möjligt att leva ett självständigt liv. Varje person ska klara vardagens bestyr själv. Det ökar livskvaliteten.

Rehabiliteringsträning Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Genom Ulricehamns kommun kan du få rehabilitering med tre inriktningar: hemrehabilitering, dagrehabilitering och korttidsrehabilitering.

Hemrehabilitering

Med hemrehabilitering kan du få rehabilitering där du bor. Hemrehabilitering består till exempel av målinriktad träning i vardagssituationer, få personliga hjälpmedel och bostadsanpassning. På så vis kan du återfå eller upprätthålla din funktionsförmåga.

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering är en rehabiliterande insats för dig som bor i eget boende. Du får då komma till dagrehab på Ulricehamns resurscenter.

Genom fysisk och social träning får du förutsättningar att hålla kvar din funktionsförmåga. Då kan du så långt det är möjligt fortsätta klara ditt dagliga liv hemma.

Korttidsrehabilitering

Korttidsrehabilitering bedrivs på Ulricehamns resurscenter i Ulricehamn. Här får du träna dig på vardagliga aktiviteter. Till exempel påklädning, matlagning och förflyttning. Målet är att du ska kunna klara dig själv i ditt eget hem.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 30 september 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?