Säker mat

En bra måltid är god och ska intas i trevligt sällskap. Den ska också vara näringsriktig med fokus på bevarande av hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet. Dessutom ska den vara säker att äta, naturligtvis.

I Ulricehamns kommun har vi rutiner för att maten ska vara säker:

• Risken för matförgiftning minskar genom rätt hantering av livsmedel.
• Personalen ska ha kunskap om livsmedelssäkerhet, hygien och rutiner för att hantera risker. Enhetscheferna ansvarar för att rutiner följs och fungerar.
• Rätt mat serveras till rätt person.
• Konsistensanpassad mat hanteras med särskild noggrann hygien.
• Kall mat förvaras kallt, +4 grader och varm mat förvara tillräckligt varmt, +60 grader.

Publicerat av Anette Westerlund den 23 oktober 2019, senast ändrad den 2 januari 2024 av Veronica Friberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?