Temavecka psykisk hälsa

I Närvårdssamverkan har man beslutat att det ska anordnas en temavecka för psykisk hälsa under vecka 10, 2021. Vi ska erbjuda föreläsningar och aktiviteter till kommunens invånare. Tanken är att verksamheterna själva funderar över behov och planerar in aktiviteter, tematräffar, föreläsningar eller annat som berör ämnet. Detta kan dock med fördel göras i samverkan. Anhörigkonsulent Maria Hagiwara har i uppdrag att samordna denna vecka.

Exempel på aktiviteter kan vara att ha föreläsningar av personer med egna erfarenheter, diagnosträff i samarbete mellan vårdcentral och anhörigstöd, information om beroende i samarbete mellan kommun och sjukvård, minimässa, öppna hus, föreläsning om suicidprevention, workshops med hälsofrämjande aktiviteter, aktiviteter som kan ske i samarbete med föreningar, kyrkor eller studieförbund, författar-kväll, och/eller mycket annat…

Denna gång behöver vi covid-anpassa samtliga aktiviteter, efter gällande rekommendationer och restriktioner. Behöver du hjälp att bolla alternativ, hör av dig till Maria Hagiwara.

 

Vill du och din förening/organisation medverka? Vi vill veta ditt förslag på aktivitet senast 2021-01-31, men gärna tidigare!

Har du tips eller synpunkter?

Kontakta anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

 

Publicerat av Anette Westerlund den 14 januari 2021, senast ändrad den 14 januari 2021 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?