Arbetscenter

Arbetscenter ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor. Vårt uppdrag är att ge stöd och insatser för dig som vill komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning.

För dig med försörjningsstöd

Har du försörjningsstöd erbjuder vi dig en verksamhet där syftet är att du ska komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. Det kan bland annat innebära:

  • Jobbsöksaktiviteter
  • Praktikplats
  • Kontakt med vuxenskolan

Det är tillsammans med din socialsekreterare som du får kontakt med oss.

PRE-rehab

Pre-rehab är en verksamhet genom Sjuhärads samordningsförbund för dig som står lite längre från arbetsmarknaden. Vi erbjuder förberedande insatser med mål att öka aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället, öka självkänsla och självförtroende, förbättra hälsa med mera.

I Pre-rehab ingår också Aktiv Hälsa som är en verksamhet som består av fyra timmar i veckan. Det är tillsammans med din handläggare på försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller vården som du kan göra en ansökan till denna verksamhet.

Arbetsförmedlingen

Vi har en dialog och ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen för de personer som är inskrivna både hos oss och på Arbetsförmedlingen.

Egen ansökan

Har du inte försörjningsstöd eller har någon annan myndighetskontakt är du välkommen att höra av dig till oss på arbetscenter för frågor.


Publicerat av Elin Johansson den 23 januari 2015, senast ändrad den 4 juli 2017

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?