Pre-rehab

Pre-rehab är en verksamhet för personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi erbjuder förberedande insatser med mål att öka aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället, öka självkänsla och självförtroende, förbättra hälsa och livskvalitet samt stöd att formulera mål.

Åsunden. Foto Jan Töve

Tillsammans hittar vi styrkor och resurser!

I samarbete med Sjuhärads samordningsförbund har vi två olika pre-rehabgrupper att erbjuda samtliga samarbetsparter: Aktiv hälsa och Ny kraft.

Aktiv hälsa

Upp till 10 timmar per vecka under 12 veckor.
I programmet ingår: Fysisk aktivitet, kreativt skapande samt samtal om hälsorelaterade ämnen.

Ny kraft

Upp till 20 timmar per vecka under 12 veckor.
I programmet ingår:
Jag-stärkande aktiviteter
Arbetsträning (t.ex. sortering, montering, paketering, kök, städ, trädgård, administration)
Samtal individuellt och i grupp
Framtidsmål
Fysisk aktivitet

Det finns möjlighet att börja med Aktiv hälsa och sedan gå vidare till Ny kraft eller börja direkt på Ny kraft.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 23 januari 2015, senast ändrad den 30 oktober 2018 av Rebecca Berndes

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?