Frågor och svar om att hyra ut sin bostad

Det är viktigt att du som hyresvärd läser in dig på hyreslagen och privatuthyrningslagen. Till stöd svarar vi här på de vanligast förekommande frågorna kring uthyrning av privat bostad.

Hyreslagen, regeringens webb (12 kapitlet, hyra)

Vem kan hyra ut sin bostad?

Vi söker privatpersoner som har lägenhet, fritidshus/gäststuga, hus eller del av hus, att hyra ut inom Ulricehamns kommuns geografiska gräns. Det ska handla om en bostad som den som hyr ut äger direkt eller indirekt, till exempel en villa, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Privatuthyrning av bostad regleras i privatuthyrningslagen.

Kommunen söker även de som kan tänka sig hyra ut del av sin bostad, till exempel ett möblerat eller omöblerat rum. Även i dessa fall gäller privatuthyrningslagen.

Privatuthyrningslagen

Att tänka på: I vissa bostadsrättsföreningar kan andrahandsuthyrning vara reglerat i stadgarna och godkännande behövas från styrelsen.

Vem kan bli hyresgäst?

Du som hyresvärd bestämmer alltid själv om och vem du vill hyra ut till, kommunen förmedlar endast kontakten.

Bostadsbristen som råder i Sverige idag gör det extra svårt för människor utan ett nätverk att komma in på bostadsmarknaden och när livet snabbt förändras kan boendefrågan bli akut.

De kontakter som kommunen förmedlar för privat uthyrning kan vara exempelvis

  • nyanlända familjer eller vuxna som fått uppehållstillstånd och är igång att etableras i kommunen
  • ungdomar 18 till 21 år som saknar en stabil boendesituation
  • familjer med många barn, då tillräckligt stora hyreslägenheter är svår att hitta
  • familjer och vuxna med akut behov av bostad till följd av exempelvis förändrade arbets- eller familjeförhållanden, uppsägning av nuvarande hyresavtal eller liknande

Jag har en bostad att hyra ut. Hur går det till?

Du lämnar in en intresseanmälan via vårt webbformulär. Kommunens boendegrupp/samordning ser över informationen och tar sedan kontakt med dig.

Om bostaden matchar ett aktuellt behov bokar vi in ett besök för att se bostaden. Om du som hyresvärd och hyresgästen kommer överens om att ingå hyresavtal kan kommunen hjälpa till med kontraktsskrivning.

Hyresavtalet är mellan privata hyresvärden och hyresgästen, kommunen hjälper endast till med förmedling och stöd i kontraktsskrivning.

Intresseanmälan

Vilken hyra kan jag ta?

Hyran ska vara skälig. Enligt privatuthyrningslagen kan hyresvärden ta ut en kostnadsbaserad hyra som inte påtagligt överstiger summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden. Hur den kan beräknas beskrivs i privatuthyrningslagen.

Kommunen förmedlar endast för privat uthyrning då hyran är lämplig utifrån hyresgästens betalningsförmåga.

Privatuthyrningslagen

Kan jag som hyresvärd sätta en begränsad hyrestid?

Ja. Det som avtalas i hyreskontraktet gäller. Vid tidsbegränsad uthyrning löper kontraktet ut vid bestämt datum. Är kontraktet tillsvidare behöver det sägas upp.

Kommunen förmedlar dock generellt inte för korta hyresperioder utan för långsiktiga och trygga boendeförhållanden.

Hur sägs avtalet upp?

Hyreskontraktet styr uppsägningen av avtalet.

Hyresgästen har rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen.

Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen.

Vilka garantier ger kommunen?

Det är ett vanligt hyresförhållande mellan dig som hyresvärd och din hyresgäst där kommunen inte kan lämna några garantier.

Vid hyresbortfall eller störningar rekommenderas att kontakt tas med boendegruppen som kan fungera rådgivande till dig som hyresvärd och som ett stöd till hyresgästen på olika sätt.

Det är viktigt att du läser in dig på vad det innebär att vara hyresvärd och på hyreslagen.

Hemförsäkring

Du behöver ta reda på och säkerställa att din hemförsäkring täcker för en uthyrning. Hyresgästen ansvarar i sin tur för att teckna en egen hemförsäkring.

Skattefrågor

När du hyr ut din lägenhet eller villa ska du redovisa intäkten i din inkomstdeklaration. Intäkten redovisar du som inkomst av kapital. Skatten på inkomst av kapital är 30 procent.

Om du hyr ut din hyresrätt, bostadsrätt eller villa har du rätt till ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år. Om du hyr ut din bostad under exempelvis ett halvår blir schablonavdraget 20 000 kronor.

Om du hyr ut en villa har du även rätt till ett avdrag på 20 procent av intäkten.

Läs mer om avdrag, skatteregler och deklaration med mera på Skatteverkets webbplats.

Finns det en kontaktperson på kommunen som jag kan höra av mig till?

Det går bra att kontakta kommunens boendesamordning via e-post boendesamordning@ulricehamn.se


Publicerat av Gabriela Velasquez den 24 november 2017, senast ändrad den 24 november 2017 av

Hjälpte informationen på denna sida dig?