Kurser och föreläsningar

Illustration som visar händer utbildning teknik kultur priser stipendier

Det är fantastiskt att vara förälder men inte alltid helt lätt. Som stöd till föräldrar ordnar vi på familjecentralen olika kurser och föreläsningar.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln – föräldraträffar för dig med barn i åldern 0-5 år

Trygghetscirkeln står för ett förhållningssätt där man utgår från barnets grundläggande behov av trygghet och relationen mellan barn – vuxen. Det är en metod i att lära sig enkla strategier för att möta sitt barn – att se, förstå och bli mer medveten om det samspel som pågår.Vi reflekterar utifrån färdigt filmmaterial och runt hur man som förälder kan förstå och möta sitt barn på ett sätt som främjar trygghet. I föräldrautbildningen träffas vi vid 7 tillfällen.

Kursstart: Tisdagar kl. 17.00 – 18.30 med start 12 mars.
Plats: Familjecentralen, Järnvägstorget 1, Ulricehamn.
Ledare: Susanne Elvestål och Helena Unosson

Anmälan och frågor
Helena 0321-595322, helena.unosson@ulricehamn.se
Susanne 0321-595312, 0766-43 53 12, susanne.elvestal@ulricehamn.se

OBS! Begränsat antal platser!

50 års forskning har visat att ju tryggare barn är desto bättre klarar de av att:
-Ha det bra tillsammans med sina föräldrar
-Känna mindre ilska mot sina föräldrar
-Be sina föräldrar om hjälp när de behöver
-Lösa problem på egen hand
-Komma överens med vänner
-Ha varaktiga vänskapsrelationer
-Lösa problem med vänner
-Ha bra relationer med sina syskon
-Ha en bra självkänsla
-Inse att det finns lösningar på de flesta problem
-Lita på att bra saker kommer att hända dem
-Lita på människor de älskar
-Veta hur man är snäll mot människor i sin omgivning

Circle of security 1999

Effekt

Effekt är en föräldramötesmetod som syftar till att förebygga tidig alkoholdebut, minskat berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar. Grundtanken är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att rikta sig till deras föräldrar.

Effekt.org

ABC - Alla barn i centrum

ABC – alla barn i centrum är gruppträffar om föräldraskap för föräldrar till barn i åldern 3-12 år.

ABC-programmet består av fyra gruppträffar kring varsitt tema, plus en återträff. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

Varje träff tar cirka två och en halv timme. Max 10 deltagare. ABC – alla barn i centrum är ett program utvecklat av PLUS, Stockholms Stad och du kan läsa mer om bakgrund och innehåll på ww.allabarnicentrum.se.

Kursens innehåll

Träff 1: Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2: Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3: Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4: Välja strider

Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

För frågor om aktuella kurser kontakta Familjecentralen: Helena 0321-595322, Karin 0321-595320, familjecentralen@ulricehamn.se

LFT - Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

LFT – Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

Kursen vänder sig till tonårsföräldrar som vill utbyta tankar och idéer i syfte att stärka sin föräldraroll.

Tonårstiden kan vara en omvälvande tid i livet för tonåringen, men också för dig som förälder. Det är lätt att känna sig orolig, arg och maktlös. Träffarna vill stärka och medvetandegöra dig i din föräldraroll, ger möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och att träna på samspelet med din tonåring.

Programmet betonar och tränar ledarskapsaspekten i föräldrarollen och förälderns ansvar för relationen förälder – barn. De teman som behandlas under kursen är:

• Kommunikationen förälder – barn; vad är det mitt barn försöker säga mig?
• Uppmuntran
• Hur överlever jag som förälder? Om att sätta gränser.
• Konsekvenser
• Hur skapar jag goda cirklar i samspelet med mitt barn?
• Föräldraskap och ledarskap
• Från kontroll till koll

Personlig intervju sker innan kursstart.
För mer info:
Stina Pulkkinen 0766 43 66 46
Aljban Mustafa 0766 43 67 75

Babymassage

Familjecentralen arrangerar kurser i babymassage. Syftet med babymassage är att öka kommunikationen/samspelet mellan förälder och barn och att du som förälder får lära dig att bättre kunna tyda och förstå barnets signaler. Ett hormon, oxytocin, utsöndras vid beröring, vilket medför att ex. barnet blir mer avslappnat, stressnivån går ner, sömnen blir bättre, magtarmkanal börjar arbeta. Vi strävar efter att det ska vara en lugn och skön stund tillsammans med det lilla barnet.

Man träffas 5 gånger och det kostar 100 kr. Anmälan sker löpande till Karin Alsing på Familjecentralen, telefon: 0321 59 53 20

Första hjälpen samt hjärt- och lungräddning till barn

I samarbete med Röda korset arrangerar Familjecentralen kurser i förstahjälpen.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt- och lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall.

Kursen om fattar 6 timmar och fördelas på två kvällar.

För mer information kontakta Karin Alsing på Familjecentralen,
telefon: 0321 59 53 20

Kursinnehåll

• Samhällets olycks- och skadebild
• Förebygga olycksfall
• L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
• Kontroll av livstecken
• Medvetslöshet – stabilt sidoläge
• Larma
• Utföra hjärt- och lungräddning
• Åtgärder vid luftvägsstopp
• Stoppa blödning
• Förebygga cirkulationssvikt
• Fallolyckor
• Organisera och handla på en olycksplats
• Vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Trygghetscirkeln – föräldraträffar för dig med barn i åldern 0-5 år

Trygghetscirkeln står för ett förhållningssätt där man utgår från barnets grundläggande behov av trygghet och relationen mellan barn – vuxen. Det är en metod i att lära sig enkla strategier för att möta sitt barn – att se, förstå och bli mer medveten om det samspel som pågår.Vi reflekterar utifrån färdigt filmmaterial och runt hur man som förälder kan förstå och möta sitt barn på ett sätt som främjar trygghet. I föräldrautbildningen träffas vi vid 7 tillfällen.

Kursstart: Tisdagar kl. 17.00 – 18.30 med start 12 mars.
Plats: Familjecentralen, Järnvägstorget 1, Ulricehamn.
Ledare: Susanne Elvestål och Helena Unosson

Anmälan och frågor
Helena 0321-595322, helena.unosson@ulricehamn.se
Susanne 0321-595312, 0766-43 53 12, susanne.elvestal@ulricehamn.se

OBS! Begränsat antal platser!

50 års forskning har visat att ju tryggare barn är desto bättre klarar de av att:
-Ha det bra tillsammans med sina föräldrar
-Känna mindre ilska mot sina föräldrar
-Be sina föräldrar om hjälp när de behöver
-Lösa problem på egen hand
-Komma överens med vänner
-Ha varaktiga vänskapsrelationer
-Lösa problem med vänner
-Ha bra relationer med sina syskon
-Ha en bra självkänsla
-Inse att det finns lösningar på de flesta problem
-Lita på att bra saker kommer att hända dem
-Lita på människor de älskar
-Veta hur man är snäll mot människor i sin omgivning

Circle of security 1999


Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 februari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?