Familj, barn och unga

Alla ska kunna leva under goda och trygga förhållanden. Ulricehamns kommun erbjuder dig stöd i olika frågor som rör familj och relationer. I Ulricehamn arbetar enheten för barn och unga utifrån systemteoretiska grundantaganden.

Barnteckning av en familj

Mottagningen

Mottagningen har öppet vardagar, måndag-torsdag kl. 8-16  samt fredagar kl. 8-14.30. Efter kontorstid når du sociala jouren på telefon: 112. Du kan ringa mottagningen när du vill göra en anmälan eller när du behöver hjälp och stöd av familjebehandlare och vill göra en ansökan. Privatpersoner kan göra anmälan anonymt. Myndigheter har anmälningsplikt och får inte vara anonyma.

Orosanmälan

Du kan göra en orosanmälan genom att kontakta mottagningen via telefon, eller genom att fylla i och skicka in blanketten.

Anmälningsblankett – orosanmälan till Socialtjänsten, vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Du som är barn eller ungdom kan få stöd av kommunen genom till exempel kontaktfamilj eller kontaktperson.

Familjebehandlare

Kommunens familjebehandlare finns också till för situationer hemma där ni som familj behöver stöd. Ni kan träffa familjebehandlare för råd och stödsamtal, 3-4 tillfällen. Familjebehandlare och familjelinjen

Familjerätt

På familjerätten kan du få hjälp med:

  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Att fastställa faderskap
  • Adoption
  • Samarbetssamtal

Utredning inför stöd

Barn-, unga- och familjehemsenheten och familjerätten i Ulricehamn ingår i Socialtjänsten. Vi har det yttersta ansvaret för barn och deras familjer i utsatta livssituationer. Alla insatser från socialtjänsten föregås av en utredning. Alla insatser blir behovsbedömda. Bedöms er familj ha behov kan ni få hjälp redan under utredningstid. Vi arbetar efter socialtjänstlagen, föräldrabalken, LVU och andra lagar.

Vi arbetar utifrån sekretess

All verksamhet omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att uppgifter om enskilda personer inte får lämnas ut utan vårdnadshavarnas samtycke.


Publicerat av Elin Johansson den 11 februari 2015, senast ändrad den 1 oktober 2018

Öppettider

Måndag - Torsdag

08:00 - 16:00

Fredag

08:00 - 14:30

Adress

Besöksadress:
Ulricehamns Resurscenter
Hestervägen 3B
Fax: 0321-59 56 10

Hjälpte informationen på denna sida dig?