Familj, barn och unga

Alla ska kunna leva under goda och trygga förhållanden. Ulricehamns kommun erbjuder dig stöd i olika frågor som rör familj och relationer.

Barn och vuxen

Mottagningen

Mottagningen har öppet vardagar mellan kl. 8-16 (måndag-torsdag) och kl. 8-15 (fredagar). Efter kontorstid når du sociala jouren på telefon: 112. Du kan ringa mottagningen när du behöver hjälp och stöd av familjebehandlare eller vill göra en ansökan. Du som är barn eller ungdom kan få stöd av kommunen genom till exempel kontaktfamilj eller kontaktperson.

Gör en anmälan

Ring också hit när du som privatperson vill göra en anmälan då du känner oro för att ett barn far illa. Privatpersoner kan göra anmälan anonymt. Myndigheter däremot har anmälningsplikt och får inte vara anonyma. Socialtjänstens samverkanspartners ombeds alltid göra en skriftlig anmälan.

Familjebehandlare

Kommunens familjebehandlare finns också till för situationer hemma där ni som familj behöver stöd. Ni kan träffa familjebehandlare för råd och stödsamtal, 3-4 tillfällen. Familjebehandlare och familjelinjen

Familjerätt

På familjerätten kan du få hjälp med:

  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Att fastställa faderskap
  • Adoption

Utredning inför stöd

Barn- och unga och familjerätten i Ulricehamn ingår i socialtjänsten. Vi har det yttersta ansvaret för barn och deras familjer i utsatta livssituationer. Alla insatser från socialtjänsten föregås av en utredning. Du får hjälp så snart som möjligt när utredningen är genomförd. Vi arbetar efter socialtjänstlagen, föräldrabalken, LVU och andra lagar.

Vi arbetar utifrån sekretess

All verksamhet omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att uppgifter om enskilda personer inte får lämnas ut utan vårdnadshavarnas samtycke.


Publicerat av Elin Johansson den 11 februari 2015, senast ändrad den 22 februari 2016

Öppettider

Måndag - Torsdag

08:00 - 16:00

Fredag

08:00 - 15:00

Adress

Besöksadress:
Ulricehamns Resurscenter
Hestervägen 3B
Fax: 0321-59 56 10

Hjälpte informationen på denna sida dig?