Barn och ungas rättigheter

Vi som arbetar på Ulricehamns kommun måste alltid komma ihåg att tänka på barn och ungas rättigheter. Det står i den plan som kommunstyrelsen har beslutat.

Kommunstyrelsen har ansvar för att se till att alla på Ulricehamns kommun alltid arbetar för att uppfylla kraven i FN:s barnkonvention.

Kommunstyrelsen kan jämföras med Sveriges regering och kommunstyrelsens ordförande kan man säga är kommunens ”statsminister”.

Vad gör vi mer i Ulricehamn?

I Ulricehamn har vi också beslutat oss för några punkter som vi ska arbeta efter så att vi aldrig glömmer bort dig som är ung i vårt arbete. Några av dessa punkter är:

  • I Ulricehamns kommun ska alla barn ha samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa skall komma i främsta rummet när beslut fattas.
  • Barnen ska få utrymme att tycka till och uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem i förhållande till deras ålder och mognad.
  • I all myndighetsutövning ska barns behov särskilt beaktas.
  • Samhällsplaneringen ska bidra till en hållbar utveckling med tanke på kommande generationer.

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?