Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Ibland kan svårigheter för barn eller ungdomar uppstå, som gör att de behöver extra stöd av andra vuxna än sina föräldrar. Ibland kan barnet eller ungdomen behöva bo i ett familjehem för längre eller kortare tid. Ibland handlar det om att utöka barnets eller ungdomens sociala nätverk och då kan det vara aktuellt med kontaktfamilj eller kontaktperson.

Kraven som ställs är olika beroende på uppdrag. Socialtjänsten genomför en noggrann kontroll och utredning innan du godkänns som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Alla familjehem erbjuds utbildningar och handledning både inför och under sitt uppdrag. Även kontaktpersoner och kontaktfamiljer erbjuds utbildningar och handledning vid behov.

Uppdraget innebär inte något ekonomiskt ansvar och du förväntas inte heller ge ett professionellt stöd.

Du kan läsa mer på socialstyrelsen.se/mininsats

Vi vill bli familjehem – hur gör vi?

Då ska ni kontakta oss på socialtjänsten i Ulricehamns kommun!

Individ och familjeomsorgens reception
0321-59 56 00

Helena Mårtensson, familjehemssekreterare
helena.martensson@ulricehamn.se
0321-59 56 75

 

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en vanlig familj som tar emot någon annans barn för vård och fostran, under längre eller kortare tid. Familjehemmet gör allting för barnet som vanliga föräldrar gör för sina barn.

Familjehemsföräldrarna har dock inte det juridiska ansvaret som en vårdnadshavare har, ett familjehemsboende barn ärver till exempel inte sina familjehemsföräldrar.

Vad krävs för att bli familjehem?

Det behövs inte någon särskild utbildning eller erfarenhet. Vi söker helt vanliga familjer. Det som krävs är att man har utrymme i sitt hem, att man har tid, engagemang och vill finnas till för ytterligare en familjemedlem.

Innan hemmet kan ta emot ett barn, görs en bedömning för att säkerställa att familjen är lämplig. Vi gör utdrag ur socialregister, register hos kronofogden och kontrollerar att man är ostraffad. Vi har också olika former av samtal med familjen.

Vilka förväntningar har kommunen på ett familjehem?

Man förväntas göra allt det som föräldrar gör för sina barn – ge mat, husrum och en uppfostran. Man följer med på utvecklingssamtal och engagerar sig i skolarbete. Man följer med till läkare och tandläkare och hjälper barnet till en bra fritidssysselsättning. Kort sagt – man är förälder dygnet runt.

Får man ekonomisk ersättning?

Ja. Man får ett arvode som är skattepliktigt och en omkostnadsersättning som ska täcka barnets försörjning. Vi följer Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommendationer kring detta.

Hur länge stannar ett barn i ett familjehem?

Målet är att de ska vara kvar tills de är gamla och mogna nog att flytta hemifrån.

Får man rådgivning eller annat stöd från kommunen?

Ja, man får stöd och rådgivning av en socialsekreterare. Man får också handledning i grupp tillsammans med andra familjehem. Gruppen leds av en extern utbildad handledare. Man erbjuds också en särskild familjehemsutbildning, Ett hem att växa i. Målsättningen är att alla familjehem ska gå denna utbildning. Dessa ges löpande.

Hur får barnet rent faktiskt ett familjehem?

Om barnet är svensk medborgare sedan födseln, utreder socialtjänsten barnets behov och sedan matchar ihop barn med den insats som bedöms lämpligast, exempelvis familjehem.

Om man kommer som ensamkommande flyktigbarn, anvisas man av Migrationsverket till socialtjänsten i kommunen. Socialtjänsten matchar ihop barn och familjehem och är sedan ansvarig för att följa omsorgen så länge placeringen pågår.

Då ska ni kontakta oss på socialtjänsten i Ulricehamns kommun!

Individ och familjeomsorgens reception
0321-59 56 00

Helena Mårtensson, familjehemssekreterare
helena.martensson@ulricehamn.se
0321-59 56 75

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 4 september 2015, senast ändrad den 4 april 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?