Faderskap, föräldraskap

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap eller föräldraskap. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Om ni är ett gift heterosexuellt par blir ni automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet. Om ni har fått barn men inte är gifta så måste ni fastställa faderskap/föräldraskap. Genom att fastställa faderskap/föräldraskap får barnet alla juridiska rättigheter – t.ex. rätt till försörjning och arv.

Sammanboende föräldrar

När barnet är fött får kommunens familjerätt uppgifter om det från Skatteverket. Då skickar familjerätten information/ kallelse till barnets mamma och den hon namngett som andra förälder. Vid ett besök hos familjerätten får ni skriva under alla handlingar. När det är klart anmäler familjerätten den andra förälderns namn till Skatteverket. Bekräftelse kan också göras i domstol. Ni kan vända er till familjerätten även innan barnet är fött.

Om föräldrarna inte bor ihop

Om modern inte bor tillsammans med den man hon uppger är barnets far görs en något större utredning. Det gäller också om föräldrarna är sambo men inte bott tillsammans under den tid då kvinnan kan ha blivit gravid.

Faderskapstest

Om det är oklart vem som är pappa till ett barn kan ett genetiskt faderskapstest göras hos familjerätten. Det gäller också om mannen känner sig osäker på om han är pappa till barnet.

Gemensam vårdnad

I samband med en faderskapsbekräftelse kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad. När den andre förälderns namn har registrerats hos Skatteverket kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha. Har ni inte anmält gemensam vårdnad blir det automatiskt mamman som får vårdnaden.

Fastställa föräldraskap

När en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan den registrerade partnern, makan eller sambon också bli förälder genom att man fastställer föräldraskapet.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 24 februari 2021

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?