Missbruk och beroende

Kontakter för råd och stöd

  • Öppenvårdsenheten, telefon: 0321- 59 56 88.
  • Socialsekreterarna på kommunens individ- och familjeomsorg, telefon: 0321-59 56 00.

Allt stöd och behandling utgår från och anpassas efter ditt individuella behov. För barn under 18 år, se flik nedan.

Vad du kan få hjälp med

På öppenvårdsenheten erbjuder vi:

  • Råd- och stödsamtal
  • Anhörigstöd
  • Sorgebearbetning

Genom kontakt med socialsekreterarna kan du ansöka om att få delta på något av de program som vi arbetar med på enheten.
Broschyr om våra olika program Lyssna

Om du är anhörig

Anhörigstöd

Anmälan om oro

Om du känner oro för någon persons beroende eller missbruk kan du anmäla det till socialsekreterarna på kommunens individ- och familjeomsorg.
Telefon 0321-59 56 00.

Vad är medberoende?

Alkohol- och drogmissbruk och andra beroenden får destruktiva konsekvenser för de anhöriga och andra närstående. Känner du att din tid och ork används till att lösa deras problem och att du glömmer bort dig själv? Då är du sannolikt medberoende.

Barn och unga

Mottagningen för barn och unga

Du som är under 18 år och vill ha stöd och hjälp kan höra av dig till socialsekreterarnas mottagning. Har du barn som du tror har problem med alkohol, droger eller spel är du också välkommen att höra av dig dit eller till Familjelinjen.

  • Socialsekreterarnas mottagning: 0321-59 66 54
  • Ring Familjelinjen: 0321- 59 56 49.

Musslans stödgrupp

Musslan är en stödgrupp för barn och ungdomar i familjer med alkoholproblem, drogberoende eller psykisk ohälsa. Vänd dig till kommunens anhörigkonsulent för mer information om stöd till barn och unga anhöriga.

Anhörigstöd för barn och unga 

Stöd för barn och unga

Öppenvård

Kommunens öppenvårdsenhet arbetar med både råd och stöd och på uppdrag av socialsekreterare. Öppenvårdsenheten utgår från vem du är, vad du upplever att du behöver och vad du vill förändra. Du är experten på din livssituation, vi bidrar med erfarenhet och kunskap om beroende och förändringsarbete. Tillsammans tar vi reda på dina behov och utifrån det gör vi sedan ett upplägg för samtal och kontakt. Vi avvisar aldrig någon, om vi inte kan ge dig det stöd du behöver hänvisar vi dig vidare.

  • Kontakta öppenvårdsenheten, telefon: 0321-59 56 88

 

Beroendevård

Till beroendevården kan du söka dig direkt eller via öppenvårdsenheten. Även en socialsekreterare hjälpa dig genom att remittera dig till beroendemottagningen. Du kan också remitteras via din vårdcentral eller söka på egen hand.

Ulricehamns kommun hör till Borås beroendemottagning, då Ulricehamn saknar öppenpsykiatrisk mottagning i kommunen. Beroendemottagningen behandlar vuxna med beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa.

På mottagningen arbetar läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och sekreterare. Mottagningen kan efter utredning och bedömning erbjuda läkemedelsbehandling, samtalsbehandling, insatser i samverkan med andra verksamheter och samverkan med anhöriga. Insatserna planeras tillsammans med en enskilde och utgår från individuella behov.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Vuxenpsykiatrisk beroendemottagning, Borås

 

Mottagningen för barn och unga

Du som är under 18 år och vill ha stöd och hjälp kan höra av dig till socialsekreterarnas mottagning. Har du barn som du tror har problem med alkohol, droger eller spel är du också välkommen att höra av dig dit eller till Familjelinjen.

  • Socialsekreterarnas mottagning: 0321-59 66 54
  • Ring Familjelinjen: 0321- 59 56 49.

Musslans stödgrupp

Musslan är en stödgrupp för barn och ungdomar i familjer med alkoholproblem, drogberoende eller psykisk ohälsa. Vänd dig till kommunens anhörigkonsulent för mer information om stöd till barn och unga anhöriga.

Anhörigstöd för barn och unga 

Stöd för barn och unga


Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 november 2015, senast ändrad den 15 september 2020 av Ulrika Emtervall