Missbruk och beroende

Åsunden Foto: Jan TöveÅsunden Foto: Jan Töve

Riskbruk, missbruk, beroende och medberoende

Ett riskbruk eller missbruk kan bli ett beroende som påverkar ditt liv och personer i din omgivning på ett negativt sätt. Är du orolig för ditt eget beroende eller någon annan person i din närhets beroende? Då kan du vända dig till kommunen för att få hjälp och stöd.

Hur vet jag om jag eller en anhörig har ett beroende?

Till höger på denna sida hittar du länkar till sidor där du kan läsa mer om riskbruk, missbruk och beroende.

Vad kan jag få för hjälp?

Socialsekreterarna på kommunens individ- och familjeomsorg utreder behov av vård och stöd för vuxna med beroendeproblematik. Allt stöd och behandling utgår och anpassas efter det individuella behovet. För barn under 18 år, se flik nedan

Anmälan om oro

Om du känner oro för någon persons beroende eller missbruk kan du anmäla det till kommunens socialtjänst.

Vad är medberoende?

Alkohol-, drogmissbruk och andra beroenden får destruktiva konsekvenser för de anhöriga och andra närstående. Känner du att din tid och ork används till att lösa deras problem och att du glömmer bort dig själv? Då är du sannolikt medberoende.

 

Barn och unga

Mottagningen för barn och unga

Mottagningen, telefon 0321-59 66 54, är till för dig som är under 18 år och vill ha stöd och råd om missbruk. Har du barn som du tror har problem med alkohol, droger eller spel är du också välkommen att höra av dig.

Musslans stödgrupp

Musslan är en stödgrupp för barn och ungdomar i familjer med alkoholproblem, drogberoende eller psykisk sjukdom.

En Musslangrupp träffas en eftermiddag i veckan ungefär 20 gånger.

Musslan är ett samarbete mellan Ulricehamns kommun, Västra Götalandsregionen och Svenska kyrkan i Ulricehamn.

Musslans stödgrupp

Öppenvård

Kommunens öppenvårdsteam heter Bogesundsundteamet. De arbetar i huvudsak på uppdrag från socialsekreterare.

Beroendevård

Ulricehamns kommun hör till Borås beroendemottagning, då Ulricehamn saknar öppenpsykiatrisk mottagning i kommunen. Beroendemottagningen behandlar vuxna med beroendeproblematik i kombination med psykisk sjukdom.

På mottagningen arbetar läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och sekreterare. Mottagningen kan efter utredning och bedömning erbjuda läkemedelsbehandling, samtalsbehandling, insatser i samverkan med andra verksamheter och samverkan med anhöriga. Insatserna planeras tillsammans med en enskilde och utgår från individuella behov.

Då det finns en samsjuklighet kan en socialsekreterare hjälpa dig genom att remittera dig till beroendemottagningen. Du kan också remitteras via din vårdcentral eller söka på egen hand.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Vuxenpsykiatrisk beroendemottagning, Borås

 

Mottagningen för barn och unga

Mottagningen, telefon 0321-59 66 54, är till för dig som är under 18 år och vill ha stöd och råd om missbruk. Har du barn som du tror har problem med alkohol, droger eller spel är du också välkommen att höra av dig.

Musslans stödgrupp

Musslan är en stödgrupp för barn och ungdomar i familjer med alkoholproblem, drogberoende eller psykisk sjukdom.

En Musslangrupp träffas en eftermiddag i veckan ungefär 20 gånger.

Musslan är ett samarbete mellan Ulricehamns kommun, Västra Götalandsregionen och Svenska kyrkan i Ulricehamn.

Musslans stödgrupp


Publicerat av Gabriela Velasquez den 25 november 2015, senast ändrad den 4 december 2018 av

Hjälpte informationen på denna sida dig?