Överförmyndare och god man

God man, förvaltare och förmyndare är en person som stöder en medmänniska i till exempel juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Du som behöver stöd med att exempelvis bevaka dina rättigheter i samhället kan få en förmyndare, god man eller förvaltare. Det kan handla om att hjälpa dig med dina räkningar, se till att din bostad fungerar för dig och att du får den hjälp du behöver från samhället.

Olika skäl att behöva en god man

Det finns många olika skäl till varför du behöver hjälpen. Exempelvis om du har en sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning och därför inte kan ta hand om din ekonomi eller andra intressen. I de flesta fall är det tingsrätten som beslutar om du kan ha en god man, förvaltare eller förmyndare. Överförmyndaren kan hjälpa dig att utse den personen.

Hur ansöker jag om god man?

Ansökan kan göras av dig själv eller av någon nära anhörig. Kontakta överförmyndaren i Ulricehamns kommun för mer information om hur du söker. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt. Du kan också vända dig direkt till Borås tingsrätt. Du hittar Borås tingsrätts kontaktuppgifter under relaterat.

Hur blir jag god man?

Läs mer om uppdraget som god man i flikarna nedan.

Synpunkter och klagomål

Kommunens överförmyndare har tillsyn över gode män vilket innebär att vi granskar att man sköter sitt uppdrag. Överförmyndarens verksamhet styrs av regler i föräldrabalken. Om du har synpunkter eller klagomål på kommunens överförmyndare kan du kontakta länsstyrelsen.

Vad innebär det att vara god man

Vad gör en god man?

Uppdraget som god man har stort ideellt inslag. Du ger av din tid och engagemang för att stödja en person med till exempel funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom. Uppdraget är tänkt att kunna skötas på fritid.

En god man för ensamkommande barn behöver kunna delta på dagtid i till exempel i kontakt med skola eller med myndigheter i asylprocessen. Du blir också juridisk förälder och företräder barnet. Läs mer i fliken nedan.

Vem kan bli god man?

Är du intresserad av att vara god man kan du anmäla ditt intresse i fliken nedan. Kommunens överförmyndare avgör om du som anmält intresse är lämplig för uppdraget. Till exempel gör vi en kreditkontroll och hämtar utdrag från polisens belastningsregister.

Finns utbildning och stöd?

Innan ditt uppdrag som god man startar får du en introduktion till uppdraget av kommunens överförmyndare. Alla gode män får erbjudande om att delta i utbildning en gång per år.

I Sjuhärad finns Godmans- och förvaltarförening där du kan bli medlem och få möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra.

Arvode och ersättning till god man

För ditt arbete betalas som regel arvode och ersättning ut för kostnader. Undantag är många anhöriga som inte begär något arvode. Arvodet bestäms av överförmyndaren.

Som grund för detta finns rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Arvodet betalas i de flesta fall med den enskildes egna medel, men kan betalas av kommunen om den enskildes betalningsförmåga är svag.

God man för ensamkommande barn

Ulricehamns kommun tar emot ensamkommande barn. Ensamkommande barn har i Sverige rätt att få en god man – någon som träder in i vårdnadshavares ställe.
Uppdraget som god man är viktigt då det ger barnet samma möjlighet som andra i samhället att klara sin livssituation.

Du företräder barnet

Som god man företräder du barnet i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga. God man medverkar tillsammans med barnet under utredningssamtal och asylprocessen på Migrationsverket, ansöker om uppehållstillstånd, deltar vid möten med socialtjänst, skola med mera.

För att kunna bli god man för ensamkommande barn ska du kunna närvara vid möten förlagda dagtid.

Gör intresseanmälan för att bli god man

Intresseanmälan för uppdrag som god man (pdf)

Blanketter

Nedan hittar du blanketter som du själv kan fylla i och skicka in. Alla är i pdf-format. Kom ihåg att spara ner blanketten innan du fyller i den för att ditt innehåll ska sparas.

Avveckling av bostad

Det finns en del som du behöver tänka på när du ska avveckla huvudmannens bostad. Om huvudmannen ska köpa eller sälja en fastighet behöver överförmyndaren godkänna det.

Vad gör en god man?

Uppdraget som god man har stort ideellt inslag. Du ger av din tid och engagemang för att stödja en person med till exempel funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom. Uppdraget är tänkt att kunna skötas på fritid.

En god man för ensamkommande barn behöver kunna delta på dagtid i till exempel i kontakt med skola eller med myndigheter i asylprocessen. Du blir också juridisk förälder och företräder barnet. Läs mer i fliken nedan.

Vem kan bli god man?

Är du intresserad av att vara god man kan du anmäla ditt intresse i fliken nedan. Kommunens överförmyndare avgör om du som anmält intresse är lämplig för uppdraget. Till exempel gör vi en kreditkontroll och hämtar utdrag från polisens belastningsregister.

Finns utbildning och stöd?

Innan ditt uppdrag som god man startar får du en introduktion till uppdraget av kommunens överförmyndare. Alla gode män får erbjudande om att delta i utbildning en gång per år.

I Sjuhärad finns Godmans- och förvaltarförening där du kan bli medlem och få möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra.

Arvode och ersättning till god man

För ditt arbete betalas som regel arvode och ersättning ut för kostnader. Undantag är många anhöriga som inte begär något arvode. Arvodet bestäms av överförmyndaren.

Som grund för detta finns rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Arvodet betalas i de flesta fall med den enskildes egna medel, men kan betalas av kommunen om den enskildes betalningsförmåga är svag.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 19 november 2021 av Elin Ohlsson

Kontakt

Öppettider

Tisdag - Onsdag

09:00 - 12:00

Torsdag

09:00 - 12:00, 13:30 - 16:00

Hjälpte informationen på denna sida dig?