Synpunkter och klagomål på vård och omsorg

Upplever du att du blivit felbehandlad? Har du allmänna synpunkter och förbättringsförslag eller klagomål på vård och omsorg i Ulricehamns kommun? Välkommen att höra av dig!

Fingrar som rör skärmen på en surfplatta

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår service. Det är också viktigt att dina ärenden utreds ordentligt.

Så lämnar du synpunkter

Via webben

Lämna dina synpunkter i vårt webbformulär

Muntligt

Kontakta chef i berörd verksamhet för att få veta hur du går vidare med dina synpunkter. Om du inte når den personen vänd dig till kommunens växel.

Skriftligt

Använd blanketten för synpunkter och klagomål.

Synpunkter och klagomål

Skicka blanketten till:
Ulricehamns kommun
Klagomål
523 86 Ulricehamn

Återkoppling

Om du vill ha återkoppling på din synpunkt behöver vi ha dina kontaktuppgifter. Ange namn, adress och e-post om du vill ha återkoppling.

Allvarlig händelse inom vård och omsorg

Du kan välja att vända dig direkt till Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att anmäla ditt ärende

Klaga på vården, information på ivo.se


Publicerat av Gabriela Velasquez den 10 mars 2015, senast ändrad den 3 april 2018 av

Hjälpte informationen på denna sida dig?