Med anledning av kriget i Ukraina

Vi är många som berörs av det som just nu pågår i Ukraina. Det förändrade säkerhetsläget i Europa skapar oro och frågor – både hos vuxna och barn. Här samlas svar på frågor som många av våra invånare har.

Håll dig uppdaterad

På Krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter kring situationen.
Kriget i Ukraina hos Krisinformation.se
Var källkritisk: Källkritik hos Krisinformation.se

 

Vanliga frågor och svar

Hjälp till nyanlända flyktingar

Vill du hjälpa våra ukrainska flyktingar när de kommer?

Just nu har vi stoppat insamlingen, då vi har fått massvis med saker som behöver fördelas innan vi kan samla in mer. Stort tack till alla som bidragit!

Vi vet inte hur många flyktingar som kommer till Ulricehamn, det som inte går åt kommer vi att skänka till andra organisationer eller återvinna.

 

 

Hjälp till folket i Ukraina

Jag har saker jag vill skänka till Ukraina (kläder, blöjor etc), hur gör jag?

Kommunen samordnar inga hjälpsändningar till Ukraina, detta sker via ideella organisationer. Titta på hjälporganisationers webbsidor för att se om det finns behov som du kan fylla.

Vissa organisationer uppmanar att inte skänka mer kläder just nu på grund av att de har svårt att ta hand om allt.

Engagera dig

Att engagera sig i en frivilligorganisation lokalt eller nationellt är alltid ett bra sätt finna vägar att hjälpa till. Exempel: UNHCR, Röda korset.

Boende till ukrainska flyktingar

Jag har ett boende jag vill låna ut till flyktingar. Hur gör jag?

Det är jättesnällt och det kan kanske bli aktuellt framöver, men i nuläget har vi fått i uppdrag av Migrationsverket att se vilka kommunala boendealternativ vi kan erbjuda flyktingar.

Om det blir aktuellt med boende via företag eller privatpersoner så kommer vi gå ut med en allmän vädjan om detta och hur du i så fall går till väga för rapportera in ditt boende.

Kan du tänka dig att ta emot ett ensamt barn på flykt är det kommunens individ- och familjeomsorg som tar hand om detta.

Stort tack för ditt engagemang!

Skydd och asyl för personer från Ukraina

Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengenområdet. Det betyder att en ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar. För att få vara i Sverige viseringsfritt måste man ha pengar för uppehälle och hemresa samt boende i Sverige ordnat för tiden man ska stanna.

Massflyktsdirektiv från EU

Alla som flyr från Ukraina omfattas av det massflyktsdirektiv som EU har utfärdat. Det innebär att personer som flyr från Ukraina kan få skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Massflyktsdirektivet innebär att den som flyr inte behöver göra en individuell prövning för att få rätt till tillfälligt uppehålls- eller arbetstillstånd.

Även om ingen individuell prövning görs, är det hos Migrationsverket man registrerar sig för uppehållstillstånd enligt massflyktingdirektivet.

För att ansöka behöver man registrera sig och visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar på ett av Migrationsverkets servicecenter.

För dig som är på flykt och har ett boende

För att veta vad som gäller dig som är på flykt från Ukraina och har ett ordnat boende i Sverige hittar du information på Migrationsverkets samlingssida om Ukraina.

Kan det bli krig i Sverige?

Finns det stor risk för att det blir krig i Sverige?

Detta är inget som vi på Ulricehamns kommun har som ansvar eller kompetens att uttala oss kring. Det lämnar vi till Svenska försvarsmakten. Som kommun ser vi till att hålla oss uppdaterade så och vi uppmanar dig att göra det samma. I övrigt så lev ditt liv som vanligt och gör saker du tycker om.

Vad kan jag göra för att förbereda mig?

  • Ta del av nyheter via Sveriges radio/SVT. På krisinformation.se publiceras verifierade uppgifter från myndigheter och nyhetsrapportering.
  • Se över din hemberedskap, men hamstra inte! Vi vill inte att någon ska bli utan. Förbered dig för kris (msb.se)
  • Sprid inte uppgifter via exempelvis sociala medier som kan vara felaktiga. Var källkritisk.

Skyddsrum

Var finns skyddsrum i Ulricehamns kommun?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb.se) ansvarar för skyddsrummen i Sverige. De har en karta där du kan hitta de vi har i vår kommun som är aktuella att använda. (Det kan finnas äldre skyddsrum i andra byggnader, men här har inte fastighetsägaren något ansvar att underhålla som skyddsrum)
Skyddsrumskartan (msb.se)

I centrala Ulricehamn finns ett 70-tal skyddsrum. Inom fem kilometer från stadskärnan finns ytterligare ett 40-tal. Om skyddsrummen behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummen kunna ställas i ordning inom två dygn. Ansvaret för skyddsrummet ligger på fastighetsägaren till den byggnad där rummet finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för besiktningen av dem.
Bra att veta om skyddsrum hos MSB

Tillhör jag ett specifikt skyddsrum?

Nej, vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast.

Varför finns det bara skyddsrum inne i Ulricehamn och inte i kransorterna?

Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Praktisk info om iordningställande av skyddsrum för fastighetsägare (msb.se)

 

Hesa Fredrik och VMA

Vad är Hesa Fredrik?

Hesa Fredrik är ett sätt att meddela om en allvarlig händelse. Det är en form av ett så kallat VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten – ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och tv samt i vissa fall utomhusvarningssystemet (Hesa Fredrik) och sms till mobiltelefoner.

Jag bor i Vegby, varför hörde jag inte signalen för Hesa Fredrik då det testades den 7 mars?

Signalen hörs bara inne i Ulricehamn då det är omöjligt att ha högtalare runt om på alla platser i hela kommunen. Vid fara så kommer samma meddelande sändas ut exempelvis på radion på samma sätt som trafikmeddelanden brukar göra.

Jag bor på Gunnarshill i stan så varför hörde inte jag Hesa Fredrik?

Signalen hörs inte riktigt på alla platser i stan och kan vara svårare att höras inomhus. Systemet byggdes på 30-talet och hus byggs på ett annat sätt i dag. Det är också mycket mer ljud i stan som gör att signalen inte hörs lika tydligt. Vid fara kommer samma meddelande att sändas ut exempelvis på radion som exempelvis trafikmeddelanden brukar göra.

Förbered dig för en kris

Hur kan jag bäst förbereda mig och min familj för en kris?

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället behöver du själv ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme. På vår webb, hos Energimyndigheten och hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får du tips för din egen krisberedskap.

Din krisberedskap – vad kan du göra?
Om krisen eller kriget kommer, MSB (pdf)
Elavbrott – vad gör jag nu?, Energimyndigheten (pdf)
Värme i lägenheten vid elavbrott, Energimyndigheten (pdf)
Värme i villan vid längre elavbrott, Energimyndigheten (pdf)

Vill du hjälpa våra ukrainska flyktingar när de kommer?

Just nu har vi stoppat insamlingen, då vi har fått massvis med saker som behöver fördelas innan vi kan samla in mer. Stort tack till alla som bidragit!

Vi vet inte hur många flyktingar som kommer till Ulricehamn, det som inte går åt kommer vi att skänka till andra organisationer eller återvinna.

 

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 10 mars 2022, senast ändrad den 4 april 2022 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?