Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för någon form av våld eller hot i en relation eller från någon närstående? Våld i nära relation är ett brott oavsett vilket kön du eller den som utsätter dig har och oavsett om ni lever i samkönad eller olik-könad relation. Du kan alltid vända dig till mottagningen på Ulricehamns kommun.

Vad är våld?

Våld är handlingar som skadar, smärtar eller skrämmer dig. Det kan vara allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Det är sådant som får dig göra saker mot din vilja, eller att du väljer bort att göra sådant som du vill.

Vem är närstående?

En närstående kan till exempel vara din:

 • Sambo, make eller maka
 • Pojkvän eller flickvän
 • Föräldrar eller familjehemsföräldrar
 • Mor- och farföräldrar
 • Mostrar, farbröder
 • Syskon, barn och barnbarn

Hur kan kommunen hjälpa mig?

Hos Ulricehamns kommun kan du få hjälp med att:

 • Få tillfällig bostad
 • Resa till anhöriga
 • Få möjlighet att få personligt stöd
 • Få ekonomiskt stöd
 • Få rådgivning eller stödsamtal
 • Få rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad om barn, umgänge med mera
 • Få rådgivning i missbruksfrågor

Om du har barn

Även du som saknar egen inkomst får hjälp så att du kan ta hand om dig och barnen efter en separation.

Andra sätt att få hjälp

Borås Kvinnojour

Kvinnojouren är en ideell organisation som består av kvinnor som vill hjälpa kvinnor. Känner du dig rädd eller hotad, har du blivit fysiskt, psykiskt eller sexuellt misshandlad i en nära relation? Då kan du vända dig till Kvinnojouren. Du kan vara anonym. På Borås kvinnojour finns två kuratorer dagtid. Du har även möjlighet att boka tid för råd och stödsamtal. De har även skyddat boende där du tillfälligt kan bo.

Jourtelefon: 010-45 50 365

Telefontid: Vardagar klockan 8-21, lördag och söndag klockan 9-18
E-post: info@kjboras.se
www.kvinnojourenboras.se

Polisen

Vid anmälan om misshandel, hot eller annan kränkande behandling inleds en polisutredning. Det innebär att alla inblandade förhörs. Vid behov kan du få ett trygghetspaket (skyddstelefon med mera). Åklagarmyndigheten kan även i vissa fall bevilja besöksförbud för mannen.
Tel: 114 14
Vid akuta fall: 112

Kvinnofridslinjens stödtelefon

Öppet dygnet runt
Tel: 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Systerjouren Somaya

Systerjouren Somaya är en ideell förening med en kvinno- och tjejjour som erbjuder skydd, stöd, råd, information och hjälp till självhjälp till kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld, hot, övergrepp och kränkningar i nära relation. Vi arbetar mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Alla kvinnor och tjejer är välkomna att söka vår hjälp. Vi lyssnar och stödjer kvinnor och tjejer i deras egna val och visar på möjligheter och utvägar.

Vi har särskild kunskap i att möta kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund och muslimsk identitet. Vi talar många språk. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor utsatta för hedersrelaterat förtryck.

Telefontid: vardagar kl. 9-16
Tel: 020-81 82 83 (gratis och syns inte på räkningen)
www.somaya.se

Roks

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organisation, vars uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma intressen i deras arbete mot mäns våld mot kvinnor.
www.roks.se

Utväg

Utväg är ett kompetenscenter för dig som har blivit utsatt för våld i en nära relation och till dig som har vålds- och aggressionsproblem. De erbjuder kostnadsfritt stöd och behandling. De erbjuder även stöd till barn och ungdomar som upplevt familjevåld.
Telefontid: vardagar kl. 8 - 8.30
Tel: 0707 - 16 09 29
www.utvag.com

Brottsofferjouren

www.brottsofferjouren.se

 

[duva_fb_feed url=" https://www.facebook.com/Ulricehamnskommun " title="Ulricehamns kommuns Facebook " width="340" height="500"]

Hjälpte informationen på denna sida dig?