Gällande detaljplaner

Vi har digitaliserat de flesta gällande detaljplaner och nu kan du söka på en gatuadress för att få fram gällande detaljplan för aktuellt område.

Kartskiss över Stockrosen

Karta med gällande detaljplaner

Digital karta med gällande detaljplaner   

(kartan fungerar bäst i webbläsarna Edge och Chrome)

Kontakta planenheten om du inte hittar det du söker: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Den som vill ha ersättning för skador på grund av nedanstående detaljplan enligt 14 kap Plan- och bygglagen (2010:900) måste väcka talan om det till mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum detaljplanen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den det tiden får talan väckas senare enligt kap 15 § 5 Plan- och bygglagen.

Detaljplaner som fått laga kraft senaste två åren

Alängen 3 m.fl. laga kraft 12 maj 2021

Lagakraftbevis för Alängn 3 m fl
Planbeskrivning Laga kraft för Alängen 3 m fl
Plankarta Laga kraft för Alängen 3 m fl

Del av Bogesund 1:230 m.fl Bergsäter, laga kraft 25 november 2020

Bogesund 1:40 m.fl, laga kraft 6 februari 2019

Bogesund 1:164 1, laga kraft 3 oktober 2019

Chile 2 "Biblioteket" rättelse 14 januari 2021

Rättelse plankarta detaljplan för kv. Chile 2 m.fl.
Lagakraftbevis rättelse av detaljplan för kv. Chile 2 m.fl.
Planbeskrivning Rättelse detaljplan för kv. Ch
Tjänsteskrivelse Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. S

Gällstad 1:147, laga kraft 30 september 2021

Lagakraftbevis för Gällstad 1-147 IETV
Planbeskrivning Laga kraft – Gällstad 1_147
Plankarta Laga kraft – Gällstad 1_147

Hester 5:20, Herralyckedreven, laga kraft 4 augusti 2020

Hössna 1:2 m.fl., Hössna skola, laga kraft 11 februari 2021

Krämaren 4 m.fl, laga kraft 7 mars 2019

Marbäck 13:20 och 13:42, laga kraft 17 september 2020

Nitta Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl, laga kraft 3 oktober 2019

Nitta Varnums-Torp 1:34 m.fl, laga kraft 2 januari 2020

Norra Amerika 1 och 2 1, laga kraft 28 november 2019

Sanatorieskogen 1:38 2, laga kraft 2 januari 2020

Skansen 1 och 2, laga kraft 27 januari 2021

Stockrosen 1 med flera, laga kraft 27 juni 2019

Timmele 9:32, Timmele förskola, laga kraft 11 februari 2021

Tingslyckan 10, laga kraft 30 juni 2020

Del av Ubbarp 8:16, Rönnåsens industriområde etapp 1, laga kraft 4 juni 2021

Laga kraftbevis detaljplaneändring del av Ubbarp 8:16
Planbeskrivning laga kraft del av Ubbarp 8:16
Planbeskrivning komplettering laga kraft
Genomförandebeskrivning laga kraft
Plankarta laga kraft översikt
Plankarta laga kraft del 1
Plankarta laga kraft del 2
Plankarta laga kraft del 3
Plankarta laga kraft del 4

Vist 10:58 energi- och miljöcenter, laga kraft 30 oktober 2020

Ärlan 4, laga kraft 3 mars 2020

Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 juli 2015, senast ändrad den 26 oktober 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?