Centrum, inklusive järnvägsområdet & reningsverket

Här finns gällande detaljplaner i områdena centrum inklusive järnvägsområdet och reningsverket (blå/lilamarkerat på kartan). Under varje detaljplan nedan kan du hitta bland annat plankarta och beskrivning.

Gällande detaljplaner i centrum, järnvägsområdet och reningsverket (lilamarkerat på kartan)Gällande detaljplaner i centrum, järnvägsområdet och reningsverket (lilamarkerat på kartan)

Under varje område hittar du gällande detaljplan innehållande bland annat plankarta och beskrivning.

OBS: Enligt GDPR äger vi inte rätt att publicera vissa handlingar  som t ex fastighetsförteckningar m fl här på hemsidan. Vill ni se dessa så kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se.

Fridhemsområdet 95-06-07

95-06-07.1 detaljplan Fridhemsområdet i Ulricehamn (pdf)

950607 fridhemsområdet plankarta

950607 fridhemsområdet plankarta

 

Bogesund 1:86 Järnvägsområdet södra delen 00-06-15

Boken 3 och 4 samt Snöripan 10 01-02-12

Kv Ärlan 1 m fl (Vårdcentralen) 05-10-04

Kv Domherren (Gamla Tingshuset) 06-01-24

Bogesund 1:86 Järnvägsområdet norra delen 06-05-22

Chile 2 m fl ICA 06-09-25

Bogesund 1:55 m fl (Smedjan) 07-06-18

Bogesund 1:86 Resdax 08-03-31

Ärlan 3 m fl  09-09-01

Tvingen 6 m fl  09-11-30

Tvingen 9 och 10 (Åsundaterassen) 09-12-14

Bogesund 1:146 m fl 11-05-17

Bogesund 1:143 m fl Reningsverket 11-05-30

Del av Osdal  15-09-08

Del av Svalan 7 m fl Hälsohuset 15-12-28

Chile 2 m fl Biblioteket 16-09-08

Trasten 1 16-12-01

Nordafrika 9 1.2018-06-04

Krämaren 4 m.fl. 2019-02-07


Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 januari 2017, senast ändrad den 13 mars 2019 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?