Karlslätt, Borgmästarhagen, Hester och Rönnåsen

Här finns gällande detaljplaner i områdena Karlslätt, Borgmästarhagen, Hester och Rönnåsen (rosamarkerat område på kartan). Under varje detaljplan nedan kan du hitta bland annat plankarta och beskrivning.

Gällande detaljplaner Karlslätt, Borgmästarhagen, Hester, Rönnåsen (rosamarkerat på kartan)Gällande detaljplaner Karlslätt, Borgmästarhagen, Hester, Rönnåsen (rosamarkerat på kartan)

Enligt GDPR äger vi inte rätt att publicera vissa handlingar  som t ex fastighetsförteckningar m fl här på hemsidan. Vill ni se dessa så kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 januari 2017, senast ändrad den 3 juli 2018 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?