Lassalyckan, Markuslyckan, Fållorna, Stadsskogen, Stora Björkås & Granhagen

Här finns gällande detaljplaner i områdena Lassalyckan, Markuslyckan, Fållorna, Stadsskogen, Stora Björkås och Granhagen (grönmarkerat på kartan). Under varje detaljplan nedan kan du hitta bland annat plankarta och beskrivning.

Gällande detaljplaner i Lassalyckan, Markuslyckan, Fållorna, Stadsskogen, Stora Björkås, Granhagen (grönmarkerat på kartan)Gällande detaljplaner i Lassalyckan, Markuslyckan, Fållorna, Stadsskogen, Stora Björkås, Granhagen (grönmarkerat på kartan)

Under varje område hittar du gällande detaljplan innehållande bland annat plankarta och beskrivning.

OBS: Enligt GDPR äger vi inte rätt att publicera vissa handlingar som t ex fastighetsförteckningar m fl här på hemsidan. Vill du se dessa så kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 januari 2017, senast ändrad den 5 juli 2018 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?