Lassalyckan, Markuslyckan, Fållorna, Stadsskogen, Stora Björkås och Granhagen

Här finns detaljplaner för områdena Lassalyckan, Markuslyckan, Fållorna, Stadsskogen, Stora Björkås och Granhagen (grönmarkerat på kartan). Under varje detaljplan nedan kan du hitta bland annat plankarta och beskrivning.

Gällande detaljplaner i Lassalyckan, Markuslyckan, Fållorna, Stadsskogen, Stora Björkås, Granhagen (grönmarkerat på kartan)Gällande detaljplaner i Lassalyckan, Markuslyckan, Fållorna, Stadsskogen, Stora Björkås, Granhagen (grönmarkerat på kartan)

Under varje område hittar du gällande detaljplan innehållande bland annat plankarta och beskrivning.

OBS: Enligt GDPR äger vi inte rätt att publicera vissa handlingar som till exempel fastighetsförteckningar m ed flera här på hemsidan. Vill du se dessa så kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 januari 2017, senast ändrad den 10 mars 2020 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?