Fridhemsområdet, Paradiset, Fredriksberg, Furet, Skarpås och Tingsholm

Gällande detaljplaner i Fridhemsområdet, Paradiset, Fredriksberg, Furet, Skarpås, Tingsholm (gulmarkerat på kartan)Gällande detaljplaner i Fridhemsområdet, Paradiset, Fredriksberg, Furet, Skarpås, Tingsholm (gulmarkerat på kartan)

  • Här finns gällande detaljplaner i områdena Fridhemsområdet, Paradiset, Fredriksberg, Furet, Skarpås och Tingsholm (gulmarkerat på kartan) Under varje detaljplan nedan kan du hitta bland annat plankarta och beskrivning.

Enligt GDPR äger vi inte rätt att publicera vissa handlingar  som till exempel fastighetsförteckningar med flera här på hemsidan, vill ni se dessa så får ni kontakta Miljö och samhällsbyggnad  via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se.

Bogesund 1:230 med flera Ekliden 2006-09-05

Bogesund 1:171 med flera 2. 2007-12-11

Bogesund 1:177 med flera (Del av Fridkulla) 2006-09-05

Stockrosen 1 (Netto) 2007-12-11

Lilla Skotteksvägen  2008-03-03

Del av Bogesund 1:208 2009-05-05

Hassellyckan 1 2009-10-06

Del av Bogesund 1:162 (Ekparken) 2010-06-08

Del av Bogesund 1:162 Åkern 2010-10-05

Bogesund 1:188 2011-09-06

Adjunkten 7 1. 2018-02-01

Läraren 11 2.2018-02-01

Bogesund 1:164 1.2019-09-05

Stockrosen 1 med flera 2019-06-06

Tingslyckan 10. 2020-05-18


Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 januari 2017, senast ändrad den 4 juli 2020 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?