Fridhemsområdet, Paradiset, Fredriksberg, Furet, Skarpås & Tingsholm

Här finns gällande detaljplaner i områdena Fridhemsområdet, Paradiset, Fredriksberg, Furet, Skarpås och Tingsholm (gulmarkerat på kartan) Under varje detaljplan nedan kan du hitta bland annat plankarta och beskrivning.

Gällande detaljplaner i Fridhemsområdet, Paradiset, Fredriksberg, Furet, Skarpås, Tingsholm (gulmarkerat på kartan)Gällande detaljplaner i Fridhemsområdet, Paradiset, Fredriksberg, Furet, Skarpås, Tingsholm (gulmarkerat på kartan)

Enligt GDPR äger vi inte rätt att publicera vissa handlingar  som t ex fastighetsförteckningar m fl här på hemsidan, vill ni se dessa så får ni kontakta Miljö och samhällsbyggnad  via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se.

Bogesund 1:230 m.fl. Ekliden 2006-09-05

Bogesund 1:171 m.fl. 2. 2007-12-11

Bogesund 1:177 m.fl. (Del av Fridkulla) 2006-09-05

Stockrosen 1 (Netto) 2007-12-11

Lilla Skotteksvägen  2008-03-03

Del av Bogesund 1:208 2009-05-05

Hassellyckan 1 2009-10-06

Del av Bogesund 1:162 (Ekparken) 2010-06-08

Del av Bogesund 1:162 Åkern 2010-10-05

Bogesund 1:188 2011-09-06

Adjunkten 7 1. 2018-02-01

Läraren 11 2.2018-02-01

Stockrosen 1 m.fl. 2019-06-06


Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 januari 2017, senast ändrad den 28 juni 2019 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?