Detaljplaner i Villastaden, Karlsnäs och Bronäs

Här finns gällande detaljplaner i områdena Villastaden, Karlsnäs och Bronäs (det som visas som orange på kartan) Under varje detaljplan nedan kan du hitta bland annat plankarta och beskrivning.

Gällande detaljplaner i Villastaden, Karlsnäs och Bronäs (orangemarkerat på kartan)Gällande detaljplaner i Villastaden, Karlsnäs och Bronäs (orangemarkerat på kartan)

Enligt GDPR äger vi inte rätt att publicera vissa handlingar  som t ex fastighetsförteckningar m fl här på hemsidan, vill ni se dessa så får ni kontakta Miljö och samhällsbyggnad  via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se.

Bogesund 1:92 m.fl. Lillsjövägen (Gata inom Bronäs) 2002-04-08

 Dalen 1 m.fl. 2003-03-03

Båten m.fl. 2008-02-05

Vägförbindelse Karlsnäs rv 46 2008-11-17

Karlsnäs industriområde, västra delen 2009-03-03

09-03-03.1 Karlsnäs industriområde västra delen. Upphävande av del av detaljplan

Svensholm 2009-03-03

09-03-03.2 Svensholm, upphävande av del av detaljplan

Nyboholm 3. 2009-03-03

09-03-03.3 Nyboholm, upphävande av del av detaljplan

Nyboholm 4. 2009-03-03

09-03-03.4 Nyboholm, upphävande av del av detaljplan

Vist 10:13, Dalen 2010-02-02

Vist 10:39 m.fl. 2010-11-09

Del av kv Dalen 1 m.fl. 2011-04-11

Bogesund 1:30 m.fl. 2012-06-25

Ekan 1 och 7 m.fl. (Båtbyggeriet) 2013-04-29

Bogesund 1:54 (Norra stranden) 2014-11-24

Bogesund 1:40 m.fl. 2019-01-10


Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 januari 2017, senast ändrad den 13 februari 2019 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?