Pågående detaljplaner

Kommunens politiker beslutar om vilka detaljplaner som ska prioriteras.

Karta med pågående detaljplaner och digitala beskrivningar

Se karta över pågående detaljplaner i helskärm.
(Funkar bäst i webbläsarna  Edge eller Chrome). Zooma in och klicka i kartan vid aktuell detaljplan. Där hittar du information om ansvarig planhandläggare, tidplan etc.

Prioritering av detaljplaner

I den politiskt antagna planprioriteringslistan visas vilka detaljplaner vi prioriterar att arbeta med just nu.

Planprioriteringslista hösten 2021

Pågående detaljplaner

Ulricehamn

Australien 3 mf. l (Gamla UT-huset)
Kvarteret Daltorp och Tegelbruket
Karlslätt 1-9
Marknadsplatsen Del av Bogesund 1:86 m.fl.
Resedan 8 med flera (Montessoriskolan)
Rönnåsen Etapp 2
Del av Sanatorieskogen 1:3 med flera
Slingan 1 (B&B Tools)
Stockrosen 1, etapp 2
Verkstaden 1

Gällstad

Gällstad 1:132

Hökerum

Hökerum 7:7 med flera, Mogdens fritidshusområde

Rånnaväg

Holmared 1:25 m.fl.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar på webben, exempelvis fastighetsförteckningar. Vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 juli 2015, senast ändrad den 12 oktober 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?