Pågående detaljplan, Australien 3 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att inom Australien 3 (Gamla UT-huset) möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage.

Bild på ett tegelhus i gammal stil som ligger på Storgatan i Ulricehamn och tillhör Australien 3 mfl.

Planförslaget innebär en utökad byggrätt för delar av fastigheten, samt skyddande av ”UT-huset”.

Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som ligger i de äldre delarna av Ulricehamns stadskärna, cirka 50 meter söder om Stora torget och nordväst om korsningen Storgatan- Färgaregränden.

Kontakta planarkitekt

Gustav Axell Johansson
e-post: gustav.axelljohansson@ulricehamn.se
Telefon. 0321-59 52 17

Förväntad tidplan

  • Samråd – tredje kvartalet 2021
  • Granskning –
  • Antagande – 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 17 december 2020 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?