Pågående detaljplan, Australien 3 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att inom Australien 3 (Gamla UT-huset) möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och centrumändamål samt parkeringsgarage.

Bild på ett tegelhus i gammal stil som ligger på Storgatan i Ulricehamn och tillhör Australien 3 mfl.

Planförslaget innebär en utökad byggrätt för bebyggelse upp till tre våningar samt två vindsvåningar närmast Storgatan.

Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som ligger i de äldre delarna av Ulricehamns stadskärna, cirka 50 meter söder om Stora torget och nordväst om korsningen Storgatan- Färgaregränden.

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 24 september 2020 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?