Pågående detaljplan, Australien 3 m.fl.

 

Bild på ett tegelhus i gammal stil som ligger på Storgatan i Ulricehamn och tillhör Australien 3 mfl.

Syfte:
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en högre exploatering än det är i dagsläget samtidigt som den gamla tidningsredaktionens hus kallat UT-huset skyddas från rivning. UT-huset kommer också skyddas genom att detaljer dokumenteras och skyddas för att husets kulturhistoria värden ska finnas kvar i framtiden.

Bakgrund:
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-05 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Australien 3.

Beskrivning:
Kvarteret Australien 3 ligger längs med den södra delen av gågatan. Kvarteret har sedan redaktionen för Ulricehamns tidning lämnade 2008 varit tom och i huvudsak outnyttjad. Nu vill fastighetsägaren skapa nya bostäder i området och i samråd med kommunen kommit fram till hur den äldre byggnadens värden kan tas tillvara samtidigt som ett nytt byggs bakom. Tryckeriet från 40-talet som inte besitter samma värden och som till stora delar är ombyggt under 1970-talet kommer att rivas och ge plats för den nya bebyggelsen. Höjderna och volymen på byggnaden kommer anpassas till omgivande hus för att så lite som möjligt ändra stadsrummet kring gågatan.

Kontakta planarkitekt

Paulina Persson
E-post: paulina.persson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

  • Samråd – 
  • Granskning –
  • Antagande – 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 8 september 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?