Pågående detaljplan, del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att planlägga för en ny f-6 skola samt möjliggöra för nytt villaområde.

Ulricehamns stad expanderar öster ut och som en del i detta byggs en ny F-6 skola för att möta behovet av mer skolplatser. Skolan och ett nytt villaområde skapas öster om det relativt nya området Stadsskogen och norr om Grönahögsvägen. Ledord i utvecklingen ska vara grön infrastruktur och hållbarhet. Detaljplanen förväntas vara klar under slutet av 2021, så ett en ny skola kan börja byggas så snart som möjligt. Projektet är nu i en inledande fas och mer information kommer så snart det är möjligt

Kontakt med planarkitekt

Gustav Axell Johansson
E-post: gustav.axelljohansson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 17

Förväntad tidplan

  • Samråd – första kvartalet 2021
  • Granskning – tredje kvartalet 2021
  • Antagande – fjärde kvartalet 2021

Publicerat av Helen Einarsson den 11 september 2020, senast ändrad den 24 november 2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?