Pågående detaljplan Fiskebacken 7 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att inom kvarteret Fiskebacken möjliggöra ny bebyggelse för bostadsbyggnation och centrumverksamhet som exempelvis kontor och restaurang.

Bild på Bogesunds väveri, en tegelbyggnadBogesunds Väveri som ingår i detaljplanen Brunnsbo, Fiskebacken

I gällande detaljplan är området planerat för industriändamål. Planområdet innefattar bl.a. Bogesunds väveris fabriksbyggnad och bowlinghallen. Planområdet ligger centralt i Ulricehamns tätort. Utmed planområdet löper Fabriksgatan i söder, Storgatan i öst, Strandgatan i väst och Fiskaregatan i norr. Detaljplaneområdet innefattar en yta på cirka 15 000 kvm.

Närheten till reningsverket utreds. P.g.a. detta har tidsplanen förskjutits.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Kontakta planarkitekt

Adrian Hammar
E-post: adrian.hammar@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 64

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 18 november 2020 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?