Pågående detaljplan, Gällstad 1:132

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand. Även möjlighet för flerbostadshus och villor planeras. Under 2018 utfördes bland annat arkeologisk undersökning, naturinventering och geoteknisk undersökning.

Flygfoto över detaljpplan Gällastad 1:132. Aktuellt område är markerat med gröntDetaljplaneområde för Gällsatd 1:132

Kontakta planarkitekt

Ebba Wisborg
E-post: ebba.wisborg@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 22 september 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?