Pågående detaljplan, Hössna 1:2 m.fl. (Hössna skola)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig skolverksamhet.

Flygbild över Hössna och Hössna skolaPlankarta över aktuellt område i Hössna.

Kontakta planarkitekt

My Andreasson
E-post: my.andreasson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 22 september 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?