Pågående detaljplan, Nord-Afrika 10 m.fl.

Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av flerbostadshus på fastigheterna Nord-Afrika 1 och Nord-Afrika 10 som är lucktomter på Storgatan i Ulricehamn.

Bild på ön flygbild över Ulricehamn när tomten Nord-Afrika är inringad med röd ramYtan för aktuell detaljplan

Gällande detaljplan tillåter endast att gårdshus/uthus m.m. uppförs på del av fastigheten. Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Arbetet med detaljplanen är vilande i avvaktan på exploatören Hökerums fastigheter.

Kontakta planarkitekt

Hanna Hedin
E-post: hanna.hedin@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

  • Samråd – vilande
  • Granskning 
  • Antagande 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 17 november 2020 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?