Del av Kölaby 22:11 m.fl. ”Förskola Trädet”

Här hittar du information om del av Kölaby 22:11 m.fl. ”Förskola Trädet”.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Trädets förskola att fortsätta sin verksamhet på den plats den idag är belägen och samtidigt säkerställa en bra miljö både inom och utanför skolområdet.

Beskrivning

Förskolan i Trädet finns medtaget i kommunens markförsörjningsplan och detaljplanen behöver vara antagen senast år 2025. Planområdet innefattar idag en förskola som placerats på mark som är detaljplanelagd som bostäder och har tillfälligt bygglov för detta ändamål fram till januari 2025. Därmed planläggs området för att framtidssäkra denna förskola. Planområdet är beläget centralt i Trädet samhälle och omges främst av bostadsbebyggelse och oexploaterad mark samt gränsat till väg 46. Befintlig detaljplan finns för området.

Förväntad tidplan

Samråd

Q1 2023.

Granskning

Mer information kommer.

Antagande

Mer information kommer.

Publicerat av Helen Einarsson den 20 december 2021, senast ändrad den 22 september 2022

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?