Del av Kölaby 22:11 m.fl. ”Förskola Trädet”

Här hittar du information om del av Kölaby 22:11 m.fl. ”Förskola Trädet”.

Karta med markerat område för detaljplanen Kölaby 22:11 m.fl.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Trädets förskola att fortsätta sin verksamhet på den plats den idag är belägen och samtidigt säkerställa en bra miljö både inom och utanför skolområdet.

Beskrivning

Förskolan i Trädet finns medtaget i kommunens markförsörjningsplan och detaljplanen behöver vara antagen senast år 2025. Planområdet innefattar idag en förskola som placerats på mark som är detaljplanelagd som bostäder och har tillfälligt bygglov för detta ändamål fram till januari 2025. Därmed planläggs området för att framtidssäkra denna förskola. Planområdet är beläget centralt i Trädet samhälle och omges främst av bostadsbebyggelse och oexploaterad mark samt gränsat till väg 46. Befintlig detaljplan finns för området.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Publicerat av Helen Einarsson den 20 december 2021, senast ändrad den 15 maj 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?