Holmared 1:25 m.fl.

Företaget Haglunds industri AB har i avsikt att utveckla sin verksamhet. Detaljplanens syfte är att utöka industrin som finns inom fastigheten Holmared 1:25 genom att planlägga en del av fastigheten Holmared 1:40 för industriändamål.

Utpekat område över detaljplanen Holmared 1:25

Detaljplanen kommer att tillåta en högre exploateringsgrad än tidigare. Fastigheten Holmared 1:12 behöver tas med i planläggningen då området inte är planlagd sedan tidigare och gränsar till industriverksamheten.

Planområdet är beläget i utkanten av Rånnaväg, två kilometer nordost om Gällstad och 12 kilometer sönder om Ulricehamns tätort. Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Förväntad tidplan

Samråd

Hölls 29 juli – 23 augusti 2020.

Planbeskrivning samråd (pdf)
Plankarta samråd (pdf)

Granskning

Hölls 27 januari – 24 februari 2022

Planbeskrivning granskning detaljplan för Holmared 1_25, Stora vägen 8, Gällstad
Plankarta detaljplan för Holmared 1_25, Stora vägen 8, Gällstad
Grundkarta granskning detaljplan för Holmared 1_25, Stora vägen 8, Gällstad
Samrådsredogörelse detaljplan för Holmared 1_25, Stora vägen 8, Gällstad

Antagande

Q4  2022

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 22 september 2022 av Helen Einarsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?