Karlslätt 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av befintliga bostäder i området och tillåta externa tvättstugor och förråd. I de västra delarna av området utreds möjlighet till förrättning genom uppförande av nya bostäder.

utpekat område detaljplan Karlslätt

Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Förväntad tidplan

Samråd

Kvartal 1, 2023

Granskning

Mer information kommer.

Antagande

Mer information kommer.

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 2 september 2022 av Helen Einarsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?