Pågående detaljplan, Karlslätt 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av befintliga bostäder i området och tillåta externa tvättstugor och förråd. I de västra delarna av området utreds möjlighet till förrättning genom uppförande av nya bostäder.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Kontakta planarkitekt

Gustav Larsson
E-post: gustav.larsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 17

Förväntad tidplan

Samråd

Kvartal 1, 2023

Granskning

Mer information kommer.

Antagande

Mer information kommer.

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 2 juni 2022

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?