Bogesund 1:223, ”Aspelundsdreven”

Här hittar du information om detaljplanen Bogesund 1:223, Aspelundsdreven

Utpekat område över detaljplanen Bogesund 1:223

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta bostäder på fastigheten Bogesund 1:223, Aspelundsdreven.

Beskrivning

Gällande detaljplan tillåter bostäder men är inte möjlig att bebygga på grund av prickmark och olika egenskapsbestämmelser.
Planarbetet kommer i första hand att drivas av en plankonsult. Syftet med en plankonsultsdriven planprocess är att möta efterfrågan på fler nya detaljplaner.

Planförslaget kommer genomföras med ett begränsat standardförfarande där granskning utgår.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 18 augusti 2022, senast ändrad den 2 november 2022

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?