Folkesred 1:12, Tvärred

Här hittar du information om detaljplanen Folkesred 1:12.

Utpekat område över detaljplan Folkesred 1:12

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta bostäder på fastigheten.

Beskrivning

Detaljplanen berör fastigheten Folkesred 1:12 där den befintliga byggnaden använts som missionshus för Tvärreds Missionsförsamling mellan 1953-2020. Idag står byggnaden tom. Gällande detaljplan tillåter enbart att fastigheten används för samlings- och föreningslokal.

Fastigheten ligger utmed Tvärredsvägen i Folkesred. På andra sidan Tvärredsvägen, väster om fastigheten, bedrivs industriverksamhet men i övrigt omges fastigheten av bostäder.

Planarbetet kommer i första hand att drivas av en plankonsult. Syftet med en plankonsultsdriven planprocess är att möta efterfrågan på fler nya detaljplaner.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

 

Publicerat av Helen Einarsson den 17 augusti 2022, senast ändrad den 14 oktober 2022

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?