Folkesred 1:12, Tvärred

Här hittar du information om ändringen av detaljplanen för Folkesred 1:12.

Utpekat område över detaljplan Folkesred 1:12

Planändringens avsikt

Avsikten med planändringen är att möjliggöra för bostadsändamål inom fastigheten Folkesred 1:12.

Beskrivning

Ändringen berör fastigheten Folkesred 1:12 där den befintliga byggnaden använts som missionshus för Tvärreds Missionsförsamling mellan 1953-2020. Idag står byggnaden tom. Gällande detaljplan tillåter enbart att fastigheten används för samlings- och föreningslokal.

Fastigheten ligger utmed Tvärredsvägen i Folkesred. På andra sidan Tvärredsvägen, väster om fastigheten, bedrivs industriverksamhet men i övrigt omges fastigheten av bostäder.

Planarbetet drivs av en plankonsult. Syftet med en konsultsdriven planprocess är att möta efterfrågan på detaljplaner.

Förklaring till ändring av detaljplan

Vid en ändring av detaljplan görs ändringar i den ursprungliga planen och tillhörande planbeskrivning ska kompletteras med en beskrivning av ändringen. Planändringens handlingar ska därför läsas tillsammans med ursprungliga planhandlingar. När ändringen har fått laga kraft är det planen i sin ändrade form som gäller.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under granskning

 

Publicerat av Helen Einarsson den 17 augusti 2022, senast ändrad den 21 november 2023

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?