Del av Ubbarp 8:16 m.fl. ”Lövåsen”

Här hittar du information om Lövåsen.

Kartbild över detaljplan Lövåsen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tätortsutveckling med en ny högstadieskola och lämpliga bostadsmiljöer. Detaljplanen ska även skapa förutsättningar för en vägförbindelse mellan väg 1704 och Jönköpingsvägen.

Beskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 § 123/2022 att en av kommunens nya högstadieskolor ska lokaliseras till övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16). Det aktuella området benämns hädanefter som Lövåsen i både kommunens översiktsplan och detaljplanering.
I kommunens översiktsplan ”Ulricehamn 2040” är intentionen att Lövåsen primärt ska utvecklas med nya bostäder men förslagsvis även kan utvecklas med icke störande verksamheter, annan kommunal service samt bostadsnära natur- och parkmiljöer. Översiktsplanen beskriver också att en ny vägförbindelse mellan väg 1704 och Jönköpingsvägen avser angöra nya bostadsområden men även avlasta centrum från trafik som ska till nordöstra delen av centralorten.
Områdets västra delar har sedan 2008 pekats ut som ett tänkbart område för nya bostäder i kommunens översiktliga planering.

Lövåsen ligger nordöst om Ulricehamns centralort med cirka 2-3 km till stadskärnan. Området ligger i direkt anslutning till det befintliga bostadsområdet Borgmästarhagen och avgränsas av Jönköpingsvägen i söder och väg 1704 i norr. Strax söder och öster om området ligger Hesters och Rönnåsens verksamhetsområden. I dagsläget är området till största del obebyggt och består av skogsmark.

Läs mer om området i Länk till Översiktsplan 2040

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under uppstart

Publicerat av Helen Einarsson den 14 juni 2022, senast ändrad den 21 december 2022

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?