Stockrosen 1 m.fl. ”Stockrosen Östra”

Här hittar du information om Stockrosen 1 m.fl.

karta för markerat område detaljplan Stockrosen 1

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus i områdets västra delar och samtidigt möjliggöra för fler funktioner i området. Detaljplanen syftar även till att trygga utrymme och trafiksäkerhet för gång- och cykelvägar samt möjliggöra en förlängning av befintlig gång- och cykelväg norr om Stockrosen 1. Detaljplanen ska även bevara områdets naturvärden.

Beskrivning

Planområdet ligger i området Fredriksberg intill Tre rosors väg, cirka 1,5 kilometer söder om Ulricehamns stadskärna. Områdets närhet till service, befintlig infrastruktur och grönområden gör att det bedöms vara lämpligt för bostadsutveckling. Inom planområdet finns i nuläget ett bostadsområde med flerbostadshus samt ett vård- och omsorgsboende. Nuvarande vård- och omsorgsverksamhet, Solrosen, planeras att flyttas i framtiden vilket öppnar upp för möjligheten att nyttja befintliga lokaler för andra verksamheter.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 19 oktober 2022 av Helen Einarsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?