Stockrosen 1 m.fl. ”Stockrosen Östra”

Här hittar du information om Stockrosen 1 m.fl.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av flerbostadshus i områdets västra delar och samtidigt möjliggöra för fler funktioner i området. Detaljplanen syftar även till att trygga utrymme och trafiksäkerhet för gång- och cykelvägar samt möjliggöra en förlängning av befintlig gång- och cykelväg norr om Stockrosen 1. Detaljplanen ska även bevara områdets naturvärden.

Beskrivning

Planområdet ligger i området Fredriksberg intill Tre rosors väg, cirka 1,5 kilometer söder om Ulricehamns stadskärna. Områdets närhet till service, befintlig infrastruktur och grönområden gör att det bedöms vara lämpligt för bostadsutveckling. Inom planområdet finns i nuläget ett bostadsområde med flerbostadshus samt ett vård- och omsorgsboende. Nuvarande vård- och omsorgsverksamhet, Solrosen, planeras att flyttas i framtiden vilket öppnar upp för möjligheten att nyttja befintliga lokaler för andra verksamheter.

Förväntad tidplan

Samråd

4 maj – 31 maj 2022

Presentation samrådsmöte Stockrosen 1 m.fl. (pdf)

Planbeskrivning samråd del av Stockrosen 1 m.fl., Stockrosen Östra (pdf)
Plankarta samråd del av Stockrosen 1 m.fl., Stockrosen Östra (pdf)

Granskning

Första kvartalet 2023

Antagande

Andra kvartalet 2023

Utredningar:

Bullerkartläggning Ulricehamns kommun år 2018_Underlagsrapport (20190110)(pdf)
Naturvärdesinventering Stockrosen Ulricehamns kommun (180618 Jakobi Sustainability AB) (pdf)
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stockrosen 1, etapp 2 (202610-RAP-001) (pdf)
PM Geoteknik Stockrosen 1, etapp 2 (202610-PME-001) (pdf)
PM Kulturmiljö för del av Stockrosen 1 m.fl., Ulricehamns kommun (20210709) (pdf)
Utvärdering av ekosystemtjänster Stockrosen Ulricehamns kommun (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 2 september 2022 av Helen Einarsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?