Förskola och vård- och omsorgsboende i Gällstad

Nybyggnation av ett samverkanshus med nytt äldreboende (fem avdelningar), ny förskola för 120 barn och nytt storkök med restaurangdel.

Planskiss över placering av samverkanshus i GällstadPlanskiss över placering av samverkanshus i Gällstad

Tidplan och projektstatus

Arkitekten Jürgen Wahlström, från arkitektfirman Wahlström & Steiner i Göteborg har fått uppdraget att ta fram arkitekthandlingar. Just nu pågår första delen av arkitektarbetet där form och fördelning fördelning på byggnaden görs. Detta beräknas pågå till februari 2019. Efter denna del kopplas övriga konsulter kopplas in för detaljprojektering.

Parallellt arbetar planenheten på kommunen med att ta fram en ny detaljplan till området. Arkeologisk undersökning, markundersökning och naturinventering är utförda.

Kort fakta

Storlek på byggnad: ej fastställt
Planerad byggstart: våren 2020
Planerat byggslut: våren 2021
Kostnad: ej fastställt

Frågor om projektet

Carina Karlsson
Projektledare, fastighet
Ulricehamns kommun
0321- 59 52 01
carina.karlsson@ulricehamn.se


Publicerat av Ulrika Emtervall den 7 november 2018, senast ändrad den 6 mars 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?