Nytt stadsbibliotek

Kommunen ska få ett nytt stadsbibliotek som ska byggas i samma lokaler som nuvarande Ica Kvantum precis vid Åsunden.  Nuvarande stadsbiblioteket flyttade in i sina lokaler 1977 och sedan dess har bibliotekens roll förändrats. Medborgarnas ökade krav och förväntningar på biblioteket som en informations- och kulturförmedlare har skapat behov av större och bättre anpassade lokaler för verksamheten.

Tidplan och projektstatus

Hösten 2018 Förberedelse och planering inför kommande projekt
2019-2021  Start och genomförande av projekt

Kort fakta

Adress:Det nya stadsbiblioteket ska byggas på fastigheten Chile 2, vid nuvarande Ica-butiken i centrala Ulricehamn.
Storlek: cirka 2000 m2
Planerad byggstart: I dagsläget ej bestämt, men troligtvis senhösten 2020. (projektering under våren 2020, upphandling sommaren 2020)
Budgeterad kostnad: 90 miljoner

Skisser

 

Instagramkonto för bilder

Följ kulturenhetens instagramkonto: instagram.com/ulricehamnsbibliotek/ (@ulricehmansbibliotek) för uppdateringar

Utsmycka stadsbiblioteket

Kommunens kontaktperson för byggprojektet

Åke Johannesson
byggprojektledare, fastighet
Ulricehamns kommun
0321- 59 52 15
ake.johannesson@ulricehamn.se

Publicerat av Ulrika Emtervall den 17 juli 2018, senast ändrad den 21 september 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?