Nytt stadsbibliotek

Nuvarande stadsbiblioteket flyttade in i sina lokaler 1977 och sedan dess har bibliotekens roll förändrats. Medborgarnas ökade krav och förväntningar på biblioteket som en informations- och kulturförmedlare har skapat behov av större och bättre anpassade lokaler för verksamheten.

Böcker

Beslut om budget för ett nytt stadsbibliotek är klart. Under 2018 togs kriterier för en arkitekttävling kring nya biblioteket fram i samarbetet med Sveriges Arkitekter. Kommunen valde hösten 2018 att avsluta samarbetet då önskade ändringar i detaljplanen ej önskas göras. Projektet avvaktar nu politiskt beslut om vilken typ av projekt kommunen ska gå vidare med.

Tidplan och projektstatus

Hösten 2018 Förberedelse och planering inför kommande projekt
2019-2021  Start och genomförande av projekt

Kort fakta

Adress:Det nya stadsbiblioteket ska byggas på fastigheten Chile 2, vid nuvarande Ica-butiken i centrala Ulricehamn.
Storlek: cirka 2000 m2
Planerad byggstart: I dagsläget ej bestämt, men troligtvis senhösten 2020. (projektering under våren 2020, upphandling sommaren 2020)

Budgeterad kostnad: 90 miljoner

Kommunens kontaktperson:

Åke Johannesson
byggprojektledare, fastighet
Ulricehamns kommun
0321- 59 52 15
ake.johannesson@ulricehamn.se


Publicerat av Ulrika Emtervall den 17 juli 2018, senast ändrad den 16 januari 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?