Om- och tillbyggnad av Hössna skola

Kommunen bygger om Hössna skola för att förbättra arbetsmiljön för personalen och skolmiljön för eleverna.

Arkitektskiss över Hössna skola

Tidplan och projektstatus

Preliminär byggstart vecka 40, 2021. Upphandling och bygglov för evakueringsmoduler har fördröjt byggstarten.Byggtiden väntas bli ett år. Under våren 2021 har projektering och planering pågått.

Kort fakta

Adress: Hössna skolväg 3
Kostnad: 33 miljoner
Omfattning: Byte av tekniska installationer som ventilation- och värmesystem, allmän upprustning av ytskikt, ombyggnad av matsal och kök och arbeten med tillgänglighet. Verksamheten evakueras under byggtiden.

Skisser

Ritningar för Hössna skola 1 (pdf)
Ritningar för Hössna skola 2 (pdf)
Ritningar för Hössna skola 3 (pdf)
Ritningar för Hössna skola 4 (pdf)

Frågor om byggnationerna?

Åke Johannesson
byggprojektledare, fastighet
Ulricehamns kommun
0321- 59 52 15
ake.johannesson@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2021, senast ändrad den 13 januari 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?