Ombyggnad av Ryttershovs demenscentrum

Kommunen bygger om Ryttershovs demenscentrum. Projektet är uppdelat i 3 etapper som gör det möjligt för de boende att bo kvar under byggtiden.

Arkitektriktning över Ryttershovs nya äldreboende

Tidplan och projektstatus

Projektering pågår under 2021 med upphandling av entreprenör sent 2021, tidigt 2022. Projektet är uppdelat i 3 etapper med preliminär start våren 2022 och avslut vintern 2025, våren 2026.

Kort fakta

  • Adress: Ryttershovsgatan 2, Ulricehamn
  • Omfattning: Ombyggnation av en befintlig och nybyggnation av nya avdelningar och administrativa lokaler i tre nya byggnader. Totalt cirka 10 500 m2 om, totalt 85 lägenheter
  • Kostnad: 260 miljoner

Skisser

Ritning av Ryttershovs demencentrum 1 (pdf)
Ritning av Ryttershovs demenscentrum 2 (pdf)
Ritning av Ryttershovs demenscentrum 3 (pdf)
Ritning av Ryttershovs demenscentrum 4 (pdf)

Frågor om byggnationerna?

Åke Johannesson
byggprojektledare, fastighet
Ulricehamns kommun
0321- 59 52 15
ake.johannesson@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2021, senast ändrad den 13 januari 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?