Om- och tillbyggnad av Ryttershovs demenscentrum

Kommunen bygger nytt och bygger om Ryttershov till ett centrum för äldre med kognitiv sjukdom. Projektet är uppdelat i tre etapper som gör det möjligt för de boende att bo kvar under byggtiden.

Tidplan och projektstatus

Projektering pågår under 2021 med upphandling av entreprenör under hösten 2022. Projektet är uppdelat i tre etapper med preliminär start hösten 2022 och klart i slutet av 2026.

Kort fakta

  • Adress: Ryttershovsgatan 2, Ulricehamn
  • Omfattning: Ombyggnation av en befintlig och nybyggnation av nio nya avdelningar och administrativa lokaler i en ny byggnad. Totalt cirka 10 500 m2 om, totalt 85 lägenheter, inklusive fyra parlägenheter.
  • Kostnad: cirka 260 miljoner

Frågor om byggnationerna?

Tommy Jarebrink
byggprojektledare, konsult, fastighet
Ulricehamns kommun
0706- 68 75 77
tommy.jarebrink@bsv.com

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2021, senast ändrad den 2 juni 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?