Så kan du påverka

Illustraion över en stad

Du som medborgare eller företag har rätt att kunna påverka kommunens planering. Det regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Därför är utställningar och informationsmöten med kommuninvånarna viktiga delar i kommunens arbete då nya planer tas fram eller ändras.

Som medborgare kan du påverka såhär

Att ta fram en ny eller ändra en befintlig detaljplan är en demokratisk process där grannar och andra berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Här nedan kan du läsa om hur och när du kan påverka en detaljplan.

Synpunkter kan lämnas när detaljplanen är ute på samråd eller granskning. Ibland hålls ett informationsmöte om detaljplanen där möjlighet ges att ställa frågor. Det finns även möjlighet att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Den som vill överklaga måste lämnat in synpunkter i samråds- eller granskningsskedet som kommunen inte tillgodosett.

Att ta fram en ny eller ändra en befintlig detaljplan är en demokratisk process där grannar och andra berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Här nedan kan du läsa om hur och när du kan påverka en detaljplan.

Synpunkter kan lämnas när detaljplanen är ute på samråd eller granskning. Ibland hålls ett informationsmöte om detaljplanen där möjlighet ges att ställa frågor. Det finns även möjlighet att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Den som vill överklaga måste lämnat in synpunkter i samråds- eller granskningsskedet som kommunen inte tillgodosett.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 2 januari 2017, senast ändrad den 12 mars 2020 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?