Medborgardialog

Illustraion över en stad

Du som medborgare eller företag har rätt att kunna påverka kommunens planering. Det regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Därför är utställningar och informationsmöten med kommuninvånarna viktiga delar i kommunens arbete då nya planer tas fram eller ändras.

Som medborgare kan du påverka såhär

Genom medborgardialog kan kommunen ta in synpunkter och hitta viktiga frågeställningar innan och under tiden som planprocessen pågår. Genom att du som medborgare kan ge dina synpunkter får vi en mer öppen och demokratiskt förankrad samhällsplanering.

Din åsikt behövs och kan påverka planeringen, särskilt i ett tidigt skede. Under planprocessen finns olika steg, ju tidigare du finns med och ger din synpunkt desto större möjlighet har du att påverka. De olika skedena kan till exempel vara samråd och granskning. När en plan är antagen får den laga kraft och blir gällande. Via länken kan du läsa mer om planprocessen och när du som medborgare har möjlighet att framföra dina synpunkter.

Genom medborgardialog kan kommunen ta in synpunkter och hitta viktiga frågeställningar innan och under tiden som planprocessen pågår. Genom att du som medborgare kan ge dina synpunkter får vi en mer öppen och demokratiskt förankrad samhällsplanering.

Din åsikt behövs och kan påverka planeringen, särskilt i ett tidigt skede. Under planprocessen finns olika steg, ju tidigare du finns med och ger din synpunkt desto större möjlighet har du att påverka. De olika skedena kan till exempel vara samråd och granskning. När en plan är antagen får den laga kraft och blir gällande. Via länken kan du läsa mer om planprocessen och när du som medborgare har möjlighet att framföra dina synpunkter.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 2 januari 2017, senast ändrad den 13 juni 2019 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?