Vi växer

Ulricehamn växer som aldrig förr. Vi vill bli fler invånare och siktar på att vara 27 000 invånare år 2025. För att fler ska kunna flytta hit, förbereder vi som kommun för bostäder, både vad gäller lägenheter och villor.

Karta över ulricehamns centrums utvecklingsområdenKarta över ulricehamns centrums utvecklingsområden

Fler invånare kräver också mer service som förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden. Här samlar vi information om det som händer nu och som är på gång i kommunen, både vad gäller planer för fler tomter, nya detaljplaner, om- och nybyggnation.

Områden där kommunen planerar för nya tomter

Områden där kommunen tar ett helhetsgrepp på den framtida utvecklingen

Kommunala byggprojekt som finns i planerna

Tomter

Just nu är det ont om kommunala villatomter i Ulricehamns tätort. Däremot finns det tomter i många av orterna runt om i kommunen. Flera detaljplaner ses nu över för att säkerställa fler lediga tomter i Ulricehamn framöver.

Läs mer om lediga tomter, hur ett tomtköp går till och var du hittar lediga kommunala tomter i Ulricehamns kommun

Lediga tomter 

Områden där vi planerar för fler tomter inom Ulricehamns tätort

Bergsäter (Del av Bogesund 1:230)
Detaljplan pågår

Detaljplaner

Planerna som styr byggnationen

Detaljplaner styr vad och hur det får byggas i olika områden av kommunen. Ulricehamn håller just nu på att se över ett antal detaljplaner runt om i kommunen.

Pågående och befintliga detaljplaner
Såhär går en planprocessen till

Nya områden planeras ibland med hjälp av planprogram
I vissa områden tar kommunen ett helhetsgrepp på flera detaljplaner och gör ett planprogram för hela området som sedan styr inriktningen på detaljplanerna i respektive område.

Aktuella planprogram

Översiktsplanen – kommunens långsiktiga strategi
Nyare detaljplaner tar sitt ursprung i översiktsplanen som fastställdes 2015 för ungefär en tioårsperiod.

Aktuell översiktsplan

Stadens byggnation

Att ta hänsyn till då det byggs i staden

Ulricehamns stad har många unika kvaliteter som bidrar till dess attraktivitet. Kommunen vill bevara och utveckla staden i rätt riktning och därför togs 2017 fram riktlinjer för stadsbyggnad av Ulricehamns stad.

Läs mer om riktlinjerna för stadsbyggnad

Kommunens projekt

Kommunens pågående och planerade byggprojekt

I takt med att invånarantalet ökar behöver kommunen fler platser på skolor, förskolor, vård- och omsorgsboende. Ulricehamn vill också vara en kommun som erbjuder bra möjligheter för friluftsliv, idrott och kultur. Det kommer byggas en hel del i Ulricehamns kommande år, både inom centralorten såväl som ute i kransorterna och vi samlar därför projekten på detta ställe.

Kommunala byggprojekt

Just nu är det ont om kommunala villatomter i Ulricehamns tätort. Däremot finns det tomter i många av orterna runt om i kommunen. Flera detaljplaner ses nu över för att säkerställa fler lediga tomter i Ulricehamn framöver.

Läs mer om lediga tomter, hur ett tomtköp går till och var du hittar lediga kommunala tomter i Ulricehamns kommun

Lediga tomter 

Områden där vi planerar för fler tomter inom Ulricehamns tätort

Bergsäter (Del av Bogesund 1:230)
Detaljplan pågår


Publicerat av Ulrika Emtervall den 31 maj 2018, senast ändrad den 9 juni 2020

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på denna sida dig?