Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan skapas för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. I Ulricehamn har Sträckåsområdet fastslagits med en områdesbestämmelse.

 

Områdesbestämmelser, del av Sträckås

Syftet med arbetet är att reglera byggnationen för att kunna bevara och förstärka områdets speciella karaktär. Under de senaste 10 åren har en del nya byggnader tillkommit i området. De fördelar området erbjuder med närhet till staden och den service som finns här i kombination med lantlivets tystnad och idyll har skapat ett visst bebyggelsetryck. För att möta detta behövs ett planredskap för att bedöma förfrågningarna utifrån. Frågor att ta ställning till och belysa:

  • Hur många fler hus tål området?
  • Var kan man bygga, det är viktigt att vara rädd om de naturvärden som finns.
  • Vägen, med bibehållen standard, kan den förbättras?

Avsikten är att områdesbestämmelserna ska vara vägledande vid bygglovsprövning och förfrågningar om förhandsbesked.

Planområdet ligger strax söder om centralorten Ulricehamn.

Kommunens beslut att anta områdesbestämmelserna överklagades hos Länsstyrelsens rättsenhet. 2016-11-24 beslutade rättsenheten att avslå överklagandet. Rubricerade områdesbestämmelser har därmed vunnit laga kraft 2016-12-20.

Antagandehandlingar

Syftet med arbetet är att reglera byggnationen för att kunna bevara och förstärka områdets speciella karaktär. Under de senaste 10 åren har en del nya byggnader tillkommit i området. De fördelar området erbjuder med närhet till staden och den service som finns här i kombination med lantlivets tystnad och idyll har skapat ett visst bebyggelsetryck. För att möta detta behövs ett planredskap för att bedöma förfrågningarna utifrån. Frågor att ta ställning till och belysa:

  • Hur många fler hus tål området?
  • Var kan man bygga, det är viktigt att vara rädd om de naturvärden som finns.
  • Vägen, med bibehållen standard, kan den förbättras?

Avsikten är att områdesbestämmelserna ska vara vägledande vid bygglovsprövning och förfrågningar om förhandsbesked.

Planområdet ligger strax söder om centralorten Ulricehamn.

Kommunens beslut att anta områdesbestämmelserna överklagades hos Länsstyrelsens rättsenhet. 2016-11-24 beslutade rättsenheten att avslå överklagandet. Rubricerade områdesbestämmelser har därmed vunnit laga kraft 2016-12-20.

Antagandehandlingar


Publicerat av Ulrika Emtervall den 1 juni 2016, senast ändrad den 2 januari 2017 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?