Översiktlig planering

För att både staden och kommunen i stort ska utvecklas enligt i en sammanhållen riktning finns det en kommunövergripande översiktsplan att ta hänsyn till. Den antogs 2015 och beräknas gälla i ungefär tio år. Även riktlinjer för stadsbyggnad av Ulricehamns stad har tagits fram under 2017.

Översiktsplanen

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga dokument för planering. Den ligger till grund för framtida beslut inom hela samhällsområdet. Nuvarande översiktsplan för Ulricehamns kommun antogs 2015. Översiktsplanen digitalt Översiktsplanen (inkluderar miljökonsekvensbeskrivning) pdf Kartor som finns med i  översiktsplanen - Vatten - Bebyggelseutveckling - Riksintressen - Kultur - Natur Tematiskt tillägg Vindkraftsplan med antagandehandling, plankarta och laga kraft Översiktsplanen som…

Illustration av hus

Så här ska Ulricehamns stad byggas

Vår stad växer och Ulricehamn har många kvaliteter som bidrar till stadens attraktivitet. Småstadsidyllens koppling till Åsunden och närheten till naturen är några av stadens främsta egenskaper. Vi ska ta tillvara dessa egenskaper i utvecklingen av Ulricehamn. En medveten utformning av stadens olika rum bidrar till att skapa trevliga miljöer där människor känner sig trygga och där…

Hjälpte informationen på denna sida dig?