Översiktlig planering

För att både staden och kommunen i stort ska utvecklas enligt i en sammanhållen riktning finns det en kommunövergripande översiktsplan att ta hänsyn till. Den antogs 2015 och beräknas gälla i ungefär tio år. Även riktlinjer för stadsbyggnad av Ulricehamns stad har tagits fram under 2017.

Översiktsplanen

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga dokument för planering. Den ligger till grund för framtida beslut inom hela samhällsområdet. Nuvarande översiktsplan för Ulricehamns kommun antogs 2015. Under 2018-2022 tas en ny översiktsplan fram. Mer information hittar du på ulricehamn.se/ulricehamn2040 Översiktsplanen digitalt Översiktsplanen (inkluderar miljökonsekvensbeskrivning) pdf Kartor som finns med i  översiktsplanen - Vatten - Bebyggelseutveckling - Riksintressen…

illustration för översiktsplanen

Ulricehamn 2040 - ny översiktsplan

Nu planerar vi för vårt framtida Ulricehamns kommun. Samråd av ny översiktsplan avslutat 9 mars - 20 april 2020 var det första förslaget till ny översiktsplan ute på samråd. Under samrådet fick allmänheten, länsstyrelsen, grannkommuner med flera läsa och tycka till om förslaget. Totalt lämnades 103 synpunkter. 78 av dessa var från allmänheten, 9 kom…

Illustration av hus

Så här ska Ulricehamns stad byggas

Vår stad växer och Ulricehamn har många kvaliteter som bidrar till stadens attraktivitet. Småstadsidyllens koppling till Åsunden och närheten till naturen är några av stadens främsta egenskaper. Vi ska ta tillvara dessa egenskaper i utvecklingen av Ulricehamn. En medveten utformning av stadens olika rum bidrar till att skapa trevliga miljöer där människor känner sig trygga och där…

Hjälpte informationen på denna sida dig?