Så här ska Ulricehamns stad byggas

Vår stad växer och Ulricehamn har många kvaliteter som bidrar till stadens attraktivitet. Småstadsidyllens koppling till Åsunden och närheten till naturen är några av stadens främsta egenskaper. Vi ska ta tillvara dessa egenskaper i utvecklingen av Ulricehamn.

En medveten utformning av stadens olika rum bidrar till att skapa trevliga miljöer där människor känner sig trygga och där fler möjligheter skapas för invånarna att göra miljömedvetna val i sin vardag. Fler invånare innebär behov av förtätning och utveckling av en så kallad blandstad. De positiva affekterna av dessa är många, men det ger också utmaningar där avvägningar mellan olika intressen bör göras medvetet. Det krävs vägledning och en samsyn i det som rör arkitektur, gestaltning och utveckling av den byggda miljön. Därför har Ulricehamns kommun tagit fram Riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad under 2017 och dessa är politiskt beslutade.

Riktlinjerna i sin helhet

Hus på storgatan

Generella riktlinjer för stadsbyggnad

Riktlinjerna är generella för hela Ulricehamns stad och vägledande i all typ av stadsutveckling. Vi delar in dem i tre kategorier: förtätning och blandstad, arkitektur och gestaltning , naturliga förutsättningar och naturvärden.

Illustration av en blandstad med både höghus och villor.

Planer och tidigare beslut

Lagar, regler och förordningar sätter grundramarna för hur kommunen kan styra utvecklingen av vår stad. Riktlinjerna för stadsbyggnad i Ulricehamns stad bygger också vidare på flera tidigare utarbetade ställningstaganden.

Illustration av ett punkthus.

Byggnadsstilar och områdestyper

Här hittar du särskilda riktlinjer för stadsutveckling av olika områdestyper och byggnadsstilar. De beskriver värde som ska ligga till grund för hur Ulricehamn ska utvecklas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?