Planer öppna för synpunkter

Kommunens arbetet med detaljplaner och översiktsplanen följer bestämda beslutsprocesser. I dem ingår också flera möjligheter för invånare att ha synpunkter på förslagen. Här hittar du de planer som just nu är ute på så kallat samråd eller granskning där du som invånare kan tycka till.

Detaljplaner du kan tycka till om just nu

Granskning av detaljplan för Verkstaden 1, ”UEAB”
(23 oktober – 13 november)

Detaljplaneförslaget, Verkstaden 1

Samråd av detaljplan för Timmele 9:32, ”Timmele förskola”
(2 oktober – 23 oktober)

Detaljplaneförslaget Timmele 9:32

Översiktsplanen

Pågående översiktsplan ska ut på granskning under 2021.

 

 

 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 9 juni 2020, senast ändrad den 22 oktober 2020 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?