Planer öppna för synpunkter

Detaljplaner

Samråd av detaljplan för Holmared 1:25 m.fl.
Länk till handlingar

Detaljplaner

Just nu finns inga planprogram ute på samråd eller granskning.

Översiktsplanen

Pågående översiktsplan ska ut på granskning under 2021.

 

 

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 9 juni 2020, senast ändrad den 28 juli 2020 av Helen Einarsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?