Handelsträdgården (Bogesund 1:40 m.fl.)

 

Bilden är en illustration över hur en möjlig lösning skulle kunna se ut

Bogesund 1:40 m.fl. eller Handelsträdgården som området ofta kallas i folkmun är ett av de områden i Ulricehamns tätort som är aktuellt för ett nytt bostadsområde. Just nu arbetar Miljö och samhällsbyggnad på Ulricehamns kommun med en ny detaljplan för området. Det är Ulricehamns kommun som har initierat att ta fram detaljplanen för området och den kommer möjliggöra bostäder. Detaljplaneområdet ligger i Villastaden i Ulricehamn och avgränsas av Reflevägen samt Vistabergsvägen. Även Kapellkyrkogården ingår i området då den i dagsläget inte är planlagd för kyrkogård.

Pågående detaljplaner

Området användes tidigare som Handelsträdgård av familjen Henriksson, verksamheten startades år 1924 och drevs av samma släkt i tre generationer. På fastigheten fanns ett bostadshus som står kvar än idag (det gula huset), ett arbetshus samt ett antal växthus. År 2010 köpte Ulricehamns kommun fastigheterna Bogesund 1:40, 1:42 och 1:44 där handelsträdgården tidigare legat. Växthusen har avyttrats och platsen är idag en tom yta.

Tidplan och detaljplaneprocess

Under år 2012 startades detaljplanearbetet för fastigheten Bogesund 1:40 samt tilliggande fastigheter. År 2015 var detaljplanen på samråd vilket är det första tillfället som allmänheten har möjlighet att yttra sig. Efter detta pausades detaljplanearbetet och togs upp igen år 2017.  Detaljplanen som håller på att tas fram var ute på granskning under det tredje kvartalet år 2018. Granskning är det andra tillfället under detaljplaneprocessen då privatpersoner, myndigheter med flera har möjlighet att komma med synpunkter på det förslag som tagits fram. Efter att synpunkter inkommit arbetas förslaget om utefter det som inkommit och antas sedan politiskt, förväntat antagande är under år senare delen av år 2018 eller början av 2019. När detaljplanen för området är antagen och klar kommer arbetet med att förbereda gator och anslutningar med mera att påbörjas. När tomterna sedan är avstyckade kommer det finnas möjlighet att köpa tomt för att bygga sin egen bostad. Detta beräknas vara möjligt år 2019.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 juni 2018, senast ändrad den 9 oktober 2018 av Kajsa Leidek

Kontakt

E-tjänster relaterade till Vi växer

Hjälpte informationen på denna sida dig?