Handelsträdgården (Bogesund 1:40 m.fl.)

 

Bogesund 1:40 m.fl. eller Handelsträdgården som området ofta kallas i folkmun är ett av de områden i Ulricehamns tätort som är aktuellt för ett nytt bostadsområde och en ny detaljplan har nu tagits fram för området. Detaljplanen möjliggör för bostäder i form av enbostadshus och flerbostadshus. Området ligger i Villastaden i Ulricehamn och avgränsas av Reflevägen samt Vistabergsvägen. För att läsa fullständiga detaljplanehandlingar, följ länken nedan.

Gällande detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl.

Området användes tidigare som Handelsträdgård av familjen Henriksson, verksamheten startades år 1924 och drevs av samma släkt i tre generationer. På fastigheten fanns ett bostadshus som står kvar än idag (det gula huset), ett arbetshus samt ett antal växthus. År 2010 köpte Ulricehamns kommun fastigheterna Bogesund 1:40, 1:42 och 1:44 där handelsträdgården tidigare legat. Växthusen har avyttrats och platsen är idag en tom yta.

Tidplan och process

Under år 2012 startades detaljplanearbetet för fastigheten Bogesund 1:40 samt intilliggande fastigheter. Efter att detaljplaneförslaget var på samråd år 2015 och granskning år 2018 antogs detaljplanen politiskt i januari 2019. Efter antagande av detaljplanen förbereds området med gator, anslutningar med mera. Tomterna för enbostadshus planeras att gå ut till försäljning under vår/sommar 2019. Tomterna säljs genom Svensk Fastighetsförmedling och information kommer finnas tillgänglig via Hemnet.

I området finns även tomter som planeras inrymma flerbostadshus i form av parhus av villakaraktär. Om du som exploatör är intresserad av att bygga i området pågår en markanvisningstävling fram till 9 maj 2019. I tävlingen har du chansen att skicka ditt förslag till Ulricehamns kommun som utvärderar ditt bidrag och utifrån ett antal kriterier bestäms det vilken exploatör som får möjlighet att köpa marken och bygga bostäder. För mer information följ länken.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 juni 2018, senast ändrad den 10 april 2019 av Kajsa Leidek

Kontakt

E-tjänster relaterade till Vi växer

Hjälpte informationen på denna sida dig?