Torghandel och offentlig plats

Allmän plats eller offentlig plats är till för allmänheten. Det kan vara gator, vägar, torg, parker och andra platser. Det kan även vara lekparker, camping, område för friluftsliv, badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. Platserna pekas ut i detaljplaner som allmän plats.

Torghandel med växter

Torghandel och gatuhandel är ett trivsamt inslag i levande handel i Ulricehamns kommun. För att kunna behålla denna miljö tillgänglig och framkomlig för alla medborgare, varutransporter och räddningstjänst så måste vissa regler följas. Läs mer i flikarna nedan.

Använda allmän eller offentlig plats

Tillstånd krävs

Offentlig plats kan användas för evenemang, försäljning, reklamskyltar, varuexponering, uteserveringar, byggetableringar med mera. För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för krävs det tillstånd från polisen.

Tillstånd krävs inte vid torghandel på ett torg som är avsett för torghandel. I Ulricehamns kommun är Stora torget avsett för torghandel och bokas direkt via kommunen.

Ansökan till polisen

Ansökningshandlingar hos Polisen

Om du vill använda offentlig plats behöver du skicka en ansökan till polisen. Polisen gör en bedömning utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, säkerhet och allmän ordning. Därefter begär polisen in ett yttrande från kommunen. Kommunen i sin tur bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö, framkomlighet med mera.

Kommunen och polisen samråder alltid innan tillståndet ges. Om kommunen skulle avböja ansökan får polisen inte lämna något tillstånd.

Regler och kostnader

Riktlinjer för användande av offentlig plats
Priser finns i kommunens samlade taxebilaga

Torghandel

Torghandel och andra aktiviteter som berikar vistelsen på torgen är viktiga för att skapa en naturlig och attraktiv mötesplats i centrum. En flexibel användning av torget ska främjas och kunna användas för torghandel, evenemang, marknader och andra aktiviteter. Stora Torget i Ulricehamns tätort är upplåtet som allmän försäljningsplats för torghandel.

För bokning av torgplats, se information under rubrik ”Bokning” längre ner på sidan.

Regler för torghandel

För fullständiga regler kring torghandel vänligen läs nedan dokument

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel på Stora Torget

Regulations for market square in English

Torgplatser på Stora Torget

Översiktlig karta för torghandel på Stora Torget

Avgift

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Erlagd avgift för torgplats återbetalas inte.

Länk till taxa

För exempel hur torghandelstaxan används, se nedan dokument
Exempel torghandelstaxa

Bokning

För att boka en torghandelsplats, vänligen fyll i nedan blankett och maila till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se alternativt skicka via post till Ulricehamns kommun, Exploateringsenheten, 523 86 Ulricehamn

Ansökan om torghandelsplats

Application for market stall in English

Vid frågor om bokning:

Hannah Hansson
e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
telefon: 0321 – 59 50 49

Trottoarpratare

Ett populärt sätt att annonsera i gatumiljö är att använda sig av trottoarpratare. Trottoarpratare kan försvåra framkomligheten för räddningsfordon och försämra tillgängligheten på gågatan, trottoarer samt gång- och cykelbanor.

För att undvika olyckor och för att öka tillgängligheten ska anpassade trottoarpratare användas i gatumiljön. Godkänd trottoarpratare har en solid fot för att den ska vara tydlig och stå stabilt.

Den information som ges på trottoarpratarna ska vara informativ och aktuell. Lämplig placering är i direkt anslutning till annonsörens verksamhet.

Tillstånd krävs

Offentlig plats kan användas för evenemang, försäljning, reklamskyltar, varuexponering, uteserveringar, byggetableringar med mera. För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för krävs det tillstånd från polisen.

Tillstånd krävs inte vid torghandel på ett torg som är avsett för torghandel. I Ulricehamns kommun är Stora torget avsett för torghandel och bokas direkt via kommunen.

Ansökan till polisen

Ansökningshandlingar hos Polisen

Om du vill använda offentlig plats behöver du skicka en ansökan till polisen. Polisen gör en bedömning utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, säkerhet och allmän ordning. Därefter begär polisen in ett yttrande från kommunen. Kommunen i sin tur bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö, framkomlighet med mera.

Kommunen och polisen samråder alltid innan tillståndet ges. Om kommunen skulle avböja ansökan får polisen inte lämna något tillstånd.

Regler och kostnader

Riktlinjer för användande av offentlig plats
Priser finns i kommunens samlade taxebilaga


Publicerat av Ulrika Emtervall den 27 januari 2015, senast ändrad den 16 augusti 2019 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?