Tema: Kretsloppet - Saker att leka med

 

Under året 2010-2011 samarbetar vi med Navet i Borås och fördjupar oss i temat "Kretsloppet - Saker att leka med".

Målsättningen för temat är:
Lärandet för hållbar framtid innebär en livslång process. I våra förskolor börjar vår resa in i ett lärande, där vi i praktisk handling visar på och verkar för hållbara alternativ i våra sociala sammanhang.

Vi ska tillsammans mad barnen lära och förstå världen bättre och på olika sätt utifrån grundidén om rättvisa, ekonomisk trygghet, ekologisk bärkraft och demokrati. (Utvecklingsplan för förskolorna i centrum 2010-2011)

 

mål från Lpfö-98:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: 

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen.
 • sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Bild - Skapande

 • Olika material; plast, trä, pinnar från naturen
 • Dockskåpet
 • Göra egna leksaker

Lek - skapande

 • Monstertruck
 • Affären

Musik och dans - skapande

 • Tillverka ”regnrör” som vi sedan spelar med.
 • Göra ljud med den egna kroppen och med saker i vår omgivning.
 • Använda vår kropp i dans och rörelse

Bygg och konstruktion

 • Göra egna leksaker

Natur och miljö

 • Naturstudier i skogen: Leta spår av djur, följt naturens växlingar
 • Sopsortering

Språk

 • Diskussioner kring kretsloppet och vår miljö
 • Litteratur  - Vi har läst böcker/sagor som knyter an till vår miljö, och fantasi kring lek.

Matematik

 • Kulbanor

 Läs om hela vårt tema "Kretsloppet - Saker att leka med"


 

uiqt|wBIvm||m5[wlmzjmzoH}tzqkmpiuv5{muiqt|wBqvnwH}tzqkmpiuv5{muiqt|wBswuu}vH}tzqkmpiuv5{mswuu}vH}tzqkmpiuv5{m